Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 10
31
Chủ nhật
Tháng 10
16
Thứ 7
Tháng 4
29
Thứ 5
Tháng 4
17
Thứ 7
Tháng 1
28
Thứ 5
Tháng 3
25
Thứ 5
Đã diễn ra
Ho Chi Minh
Tháng 3
24
Thứ 4
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp