Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 1
28
Thứ 5
Tháng 3
07
Chủ nhật
Tháng 3
31
Thứ 4
Tháng 1
30
Thứ 7
Tháng 1
17
Chủ nhật
Tháng 1
16
Thứ 7
Đã diễn ra
Tháng 1
07
Thứ 5
Tháng 11
29
Chủ nhật
Đã diễn ra
Tháng 11
21
Thứ 7
Tháng 11
19
Thứ 5
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp