Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 10
01
Thứ 5
Tháng 10
31
Thứ 7
Tháng 7
23
Thứ 5
Tháng 7
03
Thứ 6
Tháng 7
01
Thứ 4
Tháng 5
01
Thứ 6
Tháng 6
28
Chủ nhật
Tháng 6
27
Thứ 7
Tháng 6
26
Thứ 6
Tháng 6
21
Chủ nhật
Tháng 6
14
Chủ nhật
Tháng 6
07
Chủ nhật
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp