Thế giới sự kiện đặc sắc

Trực tiếp
Tháng 10
11
Chủ nhật
Trực tiếp
Tháng 5
22
Thứ 6
Tháng 9
19
Thứ 7
Tháng 9
18
Thứ 6
Tháng 9
13
Chủ nhật
Đã diễn ra
Ho Chi Minh
Tháng 9
12
Thứ 7
Tháng 8
30
Chủ nhật
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp