Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 3
27
Thứ 7
Tháng 3
28
Chủ nhật
Tháng 5
01
Thứ 7
Trực tiếp
Tháng 5
22
Thứ 6
Tháng 2
14
Chủ nhật
Tháng 2
13
Thứ 7
Tháng 1
31
Chủ nhật
Tháng 1
31
Chủ nhật
Tháng 1
31
Chủ nhật
Tháng 1
30
Thứ 7
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp