Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 200.000 VND
Da Nang
Tháng 7
11
Thứ 7
Tháng 7
12
Chủ nhật
Từ 200.000 VND
Hai Phong
Tháng 7
12
Chủ nhật
Từ 552.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 7
14
Thứ 3
Tháng 7
04
Thứ 7
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp