Thế giới sự kiện đặc sắc

Trực tiếp
Tháng 5
22
Thứ 6
Tháng 9
05
Chủ nhật
Tháng 6
12
Thứ 7
Tháng 6
12
Thứ 7
Tháng 5
08
Thứ 7
Tháng 5
02
Chủ nhật
Tháng 5
01
Thứ 7
Tháng 5
01
Thứ 7
Tháng 4
30
Thứ 6
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp