Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 1
05
Thứ 3
Tháng 2
23
Thứ 3
Tháng 3
07
Chủ nhật
Tháng 3
19
Thứ 6
Tháng 3
20
Thứ 7
Tháng 5
31
Chủ nhật
Tháng 1
29
Thứ 6
Tháng 1
20
Thứ 4
Đã diễn ra
Tháng 12
23
Thứ 4
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp