Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 2
08
Thứ 7
Tháng 2
09
Chủ nhật
Từ 220.000 VND
Ho Chi Minh
Từ 220.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 2
06
Thứ 5
Từ 220.000 VND
Ho Chi Minh
Từ 220.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 2
06
Thứ 5

Chưa tìm thấy sự kiện của bạn?

1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp