Đặt vé

 

Sân khấu hoành tráng với chủ đề khinh khí cầu độc đáo
 

 

Trải nghiệm săn hình trên không
**Việc bay khinh khí cầu có thể thay đổi tuỳ vào tình hình thời tiết.

TP. HỒ CHÍ MINH
15/12/2019

7:30 - 22:00
KHU ĐÔ THỊ SALA

CẦN THƠ
22/12/2019

7:30 - 22:00
SVĐ CẦN THƠ

ĐÀ NẴNG
04/01/2020

7:30 - 22:00
QUẢNG TRƯỜNG 2/9

HÀ NỘI
11/01/2020

7:30 - 22:00
SVĐ HÀNG ĐẪY