Black Widow

Black Widow

C13|2 giờ 10 phút
9.5
4
lượt đánh giá
9
người quan tâm
Thông tin phim
Bài viết
Thông tin phim

Thông tin phim

Black Widow sẽ là bộ phim đầu tiên thuộc giai đoạn thứ tư của vũ trụ điện ảnh Marvel. Lấy bối cảnh ngay sau sự kiện Captain America: Civil War và khám phá một phần quá khứ của Natasha.

Bài viết (0)

Bài viết (0)

Empty
Bài viết đang được cập nhật. Vui lòng quay lại sau
Black Widow

Black Widow

C13|2 giờ 10 phút
9.5
4
lượt đánh giá
9
người quan tâm
Thông tin phim

Thông tin phim

Black Widow sẽ là bộ phim đầu tiên thuộc giai đoạn thứ tư của vũ trụ điện ảnh Marvel. Lấy bối cảnh ngay sau sự kiện Captain America: Civil War và khám phá một phần quá khứ của Natasha.

Bài viết (0)

Bài viết (0)

Empty
Bài viết đang được cập nhật. Vui lòng quay lại sau