Ticketbox
  Tạo sự kiện
  Tiếng Việtcaret
  Tiếng ViệtTiếng Việt
  EnglishEnglish
  Ticketbox
   ĐÊM NHẠC "TƯỞNG NIỆM NHẠC SĨ NGUYỄN ÁNH 9": XA VẮNG TIẾNG DƯƠNG CẦM

   ĐÊM NHẠC "TƯỞNG NIỆM NHẠC SĨ NGUYỄN ÁNH 9": XA VẮNG TIẾNG DƯƠNG CẦM

   ĐÊM NHẠC "TƯỞNG NIỆM NHẠC SĨ NGUYỄN ÁNH 9": XA VẮNG TIẾNG DƯƠNG CẦM
   P|2 giờ 0 phút
   Hãy là người đánh giá đầu tiên
   2
   người quan tâm
   Thông tin phim
   Bài viết
   Thông tin phim

   Thông tin phim

   ĐÊM NHẠC "TƯỞNG NIỆM NHẠC SĨ NGUYỄN ÁNH 9" : XA VẮNG TIẾNG DƯƠNG CẦM Với sự góp mặt với các Ca Sĩ Elvis Phương, Ca Sĩ Quang Dũng, Ca Sĩ Hương Giang, Ca Sĩ Hồ Lệ Thu, Ca Sĩ Ngọc Liên, Ca Sĩ Ngọc Châm, Ca Sĩ Huy Luân, Ca Sĩ Triệu Long, Ca Sĩ Tuấn Anh và nữ MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Dàn Nhạc: Sài Gòn - Nguyễn Quang.

   Diễn ra tại: Nhà hát Opera Đà Lạt

   Bài viết (0)

   Bài viết (0)

   Empty
   Bài viết đang được cập nhật. Vui lòng quay lại sau
   ĐÊM NHẠC "TƯỞNG NIỆM NHẠC SĨ NGUYỄN ÁNH 9": XA VẮNG TIẾNG DƯƠNG CẦM

   ĐÊM NHẠC "TƯỞNG NIỆM NHẠC SĨ NGUYỄN ÁNH 9": XA VẮNG TIẾNG DƯƠNG CẦM

   ĐÊM NHẠC "TƯỞNG NIỆM NHẠC SĨ NGUYỄN ÁNH 9": XA VẮNG TIẾNG DƯƠNG CẦM
   P|2 giờ 0 phút
   Hãy là người đánh giá đầu tiên
   2
   người quan tâm
   Thông tin phim

   Thông tin phim

   ĐÊM NHẠC "TƯỞNG NIỆM NHẠC SĨ NGUYỄN ÁNH 9" : XA VẮNG TIẾNG DƯƠNG CẦM Với sự góp mặt với các Ca Sĩ Elvis Phương, Ca Sĩ Quang Dũng, Ca Sĩ Hương Giang, Ca Sĩ Hồ Lệ Thu, Ca Sĩ Ngọc Liên, Ca Sĩ Ngọc Châm, Ca Sĩ Huy Luân, Ca Sĩ Triệu Long, Ca Sĩ Tuấn Anh và nữ MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Dàn Nhạc: Sài Gòn - Nguyễn Quang.

   Diễn ra tại: Nhà hát Opera Đà Lạt

   Bài viết (0)

   Bài viết (0)

   Empty
   Bài viết đang được cập nhật. Vui lòng quay lại sau