Lời Nguyền Shirai

Lời Nguyền Shirai

C18|1 giờ 38 phút
Hãy là người đánh giá đầu tiên
--
người quan tâm
Thông tin phim
Bài viết
Thông tin phim

Thông tin phim

Lời Nguyền Shirai kể về hàng loạt nạn nhân chết vì nổ tim và vỡ nhãn cầu một cách bí ẩn. Nó trở nên đáng sợ, khủng khiếp hơn và lây lan như một dịch bệnh. Liệu lời nguyền này có chấm dứt hay tất cả đều trở thành nạn nhân?

Bài viết (0)

Bài viết (0)

Empty
Bài viết đang được cập nhật. Vui lòng quay lại sau
Lời Nguyền Shirai

Lời Nguyền Shirai

C18|1 giờ 38 phút
Hãy là người đánh giá đầu tiên
--
người quan tâm
Thông tin phim

Thông tin phim

Lời Nguyền Shirai kể về hàng loạt nạn nhân chết vì nổ tim và vỡ nhãn cầu một cách bí ẩn. Nó trở nên đáng sợ, khủng khiếp hơn và lây lan như một dịch bệnh. Liệu lời nguyền này có chấm dứt hay tất cả đều trở thành nạn nhân?

Bài viết (0)

Bài viết (0)

Empty
Bài viết đang được cập nhật. Vui lòng quay lại sau