Spongebob: Bọt Biển Đào Tẩu

Spongebob: Bọt Biển Đào Tẩu

P|1 giờ 50 phút
Hãy là người đánh giá đầu tiên
3
người quan tâm
Thông tin phim
Bài viết
Thông tin phim

Thông tin phim

Spongebob: Bọt Biển Đào Tẩu sẽ là câu chuyện về hành trình phiêu lưu “kì thú” của bọt biển Bob đi tìm Gary –chú ốc sên “pet” cưng của mình. Khi Gary bị Poseidon bắt cóc và đưa đến Lost City của Atlantic, Bob cùng bạn thân sao biển - Patrick thực hiện hành trình giải bạn mình

Bài viết (0)

Bài viết (0)

Empty
Bài viết đang được cập nhật. Vui lòng quay lại sau
Spongebob: Bọt Biển Đào Tẩu

Spongebob: Bọt Biển Đào Tẩu

P|1 giờ 50 phút
Hãy là người đánh giá đầu tiên
3
người quan tâm
Thông tin phim

Thông tin phim

Spongebob: Bọt Biển Đào Tẩu sẽ là câu chuyện về hành trình phiêu lưu “kì thú” của bọt biển Bob đi tìm Gary –chú ốc sên “pet” cưng của mình. Khi Gary bị Poseidon bắt cóc và đưa đến Lost City của Atlantic, Bob cùng bạn thân sao biển - Patrick thực hiện hành trình giải bạn mình

Bài viết (0)

Bài viết (0)

Empty
Bài viết đang được cập nhật. Vui lòng quay lại sau