Ticketbox
  Tạo sự kiện
  Tiếng Việtcaret
  Tiếng ViệtTiếng Việt
  EnglishEnglish
  Ticketbox
   We Are Little Zombies

   We Are Little Zombies

   WE ARE LITTLE ZOMBIES
   C18|2 giờ 0 phút
   Hãy là người đánh giá đầu tiên
   --
   người quan tâm
   Thông tin phim
   Bài viết
   Thông tin phim

   Thông tin phim

   Phim bắt đầu với 4 đứa nhóc 13 tuổi đang đứng cùng nhau trước một lò hỏa táng, nằm tay và trao những cách nhìn khinh thị cho những người cha, người mẹ quá cố của mình. Vì đã quá mất niềm tin vào người lớn, cả bọn quyết định sẽ sống theo một cách riêng

   Bài viết (0)

   Bài viết (0)

   Empty
   Bài viết đang được cập nhật. Vui lòng quay lại sau
   We Are Little Zombies

   We Are Little Zombies

   WE ARE LITTLE ZOMBIES
   C18|2 giờ 0 phút
   Hãy là người đánh giá đầu tiên
   --
   người quan tâm
   Thông tin phim

   Thông tin phim

   Phim bắt đầu với 4 đứa nhóc 13 tuổi đang đứng cùng nhau trước một lò hỏa táng, nằm tay và trao những cách nhìn khinh thị cho những người cha, người mẹ quá cố của mình. Vì đã quá mất niềm tin vào người lớn, cả bọn quyết định sẽ sống theo một cách riêng

   Bài viết (0)

   Bài viết (0)

   Empty
   Bài viết đang được cập nhật. Vui lòng quay lại sau