X-Men: Dị Nhân Thế Hệ Mới

X-Men: Dị Nhân Thế Hệ Mới

C18|1 giờ 40 phút
Điểm sẽ có sau 7 ngày công chiếu
4
người quan tâm
Thông tin phim
Bài viết
Thông tin phim

Thông tin phim

New Mutants - Dị Nhân Thế Hệ Mới là câu chuyện về 5 dị nhân trẻ tuổi, vừa khám phá ra khả năng của mình khi bị giam giữ trong một cơ sở bí mật chống lại ý chí của họ, chiến đấu để thoát khỏi tội lỗi trong quá khứ và tự cứu mình.

Bài viết (0)

Bài viết (0)

Empty
Bài viết đang được cập nhật. Vui lòng quay lại sau
X-Men: Dị Nhân Thế Hệ Mới

X-Men: Dị Nhân Thế Hệ Mới

C18|1 giờ 40 phút
Điểm sẽ có sau 7 ngày công chiếu
4
người quan tâm
Thông tin phim

Thông tin phim

New Mutants - Dị Nhân Thế Hệ Mới là câu chuyện về 5 dị nhân trẻ tuổi, vừa khám phá ra khả năng của mình khi bị giam giữ trong một cơ sở bí mật chống lại ý chí của họ, chiến đấu để thoát khỏi tội lỗi trong quá khứ và tự cứu mình.

Bài viết (0)

Bài viết (0)

Empty
Bài viết đang được cập nhật. Vui lòng quay lại sau