Đặt vé

MUA VÉ SÂN NHÀ CỦA CÁC ĐỘI TUYỂN ĐỂ THỎA SỨC CÙNG ĐAM MÊ

QUYỀN LỢI CỦA KHÁCH HÀNG MUA VÉ SEASON TICKET

Saigon Heat

COU

 • - Áo jersey hoặc mascot
 • - Mũ Snapback
 • - Túi rút dây
 • - Vòng tay
 • - Áo thun

VIP

 • - Áo jersey
 • - Mũ Snapback
 • - Túi rút dây
 • - Vòng tay
 • - Móc khóa

PRE

 • - Áo thun
 • - Túi rút dây
 • - Móc khóa
 • - Vòng tay

STA1

 • - Túi rút dây
 • - Móc khóa
 • - Vòng tay

STA2

 • - Túi rút dây
 • - Móc khóa
 • - Vòng tay

HOCHIMINH CITY WINGS

COU

 • - Áo jersey thiết kế tùy chỉnh
 • - Mũ Snapback
 • - Túi rút dây
 • - Móc khóa
 • - Vòng tay

VIP

 • - Áo thun
 • - Mũ Snapback
 • - Túi rút dây
 • - Móc khóa
 • - Vòng tay

PRE

 • - Áo thun
 • - Túi rút dây
 • - Móc khóa
 • - Vòng tay

STA1

 • - Túi rút dây
 • - Móc khóa
 • - Vòng tay

STA2

 • - Túi rút dây
 • - Móc khóa
 • - Vòng tay

DANANG DRAGONS

COU

 • - Áo thun
 • - Mũ Snapback
 • - Túi rút dây
 • - Móc khóa
 • - Vòng tay

VIP

 • - Áo thun
 • - Túi rút dây
 • - Móc khóa
 • - Vòng tay

PRE

 • - Túi rút dây
 • - Móc khóa
 • - Vòng tay

STA1

 • - Túi rút dây
 • - Móc khóa
 • - Vòng tay

STA2

 • - Túi rút dây
 • - Móc khóa
 • - Vòng tay

CANTHO CATFISH

COU

 • - Bóng TF150
 • - Áo jersey thiết kế tùy chỉnh
 • - Áo thun
 • - Nón Snapback
 • - Túi rút
 • - Vòng tay
 • - Móc khóa

VIP

 • - Áo thun
 • - Túi rút
 • - Vòng tay
 • - Móc khóa

PRE

 • - Áo thun
 • - Túi rút
 • - Vòng tay
 • - Móc khóa

STA1

 • - Túi rút
 • - Vòng tay
 • - Móc khóa

STA2

 • - Túi rút
 • - Móc khóa

HANOI BUFFALOES

COU

 • - Áo jersey
 • - Mũ
 • - Túi rút
 • - Móc đeo
 • - Vòng tay
 • - Thẻ tập Elite 6 tháng

VIP

 • - Áo thun
 • - Mũ
 • - Túi rút
 • - Móc đeo
 • - Vòng tay
 • - Thẻ tập Elite 6 tháng

PRE

 • - Túi rút
 • - Móc đeo
 • - Vòng tay

STA1

 • - Túi rút
 • - Móc đeo

STA2

 • - Túi rút
 • - Vòng tay

THANG LONG WARRIORS

COU

 • - Áo Jersey thi đấu in số và tên theo yêu cầu
 • - Áo T-shirt
 • - Vòng tay cổ động
 • - Móc khóa
 • - Cốc

VIP

 • - Áo T-shirt
 • - Mũ
 • - Cốc
 • - Móc khóa
 • - Vòng tay

PRE

 • - Túi rút
 • - Vòng tay
 • - Móc khóa
 • - Mũ
 • - Cốc

STA1

 • - Túi rút
 • - Vòng tay
 • - Móc khóa
 • - Mũ

STA2

 • - Túi rút
 • - Vòng tay
 • - Móc khóa