Đặt vé

MUA VÉ SÂN NHÀ CỦA CÁC ĐỘI TUYỂN ĐỂ THỎA SỨC CÙNG ĐAM MÊ

QUYỀN LỢI CỦA KHÁCH HÀNG MUA VÉ SEASON TICKET

Saigon Heat

COU

  • - Áo jersey hoặc mascot
  • - Mũ Snapback
  • - Túi rút dây
  • - Vòng tay
  • - Áo thun

VIP

  • - Áo jersey
  • - Mũ Snapback
  • - Túi rút dây
  • - Vòng tay
  • - Móc khóa

PRE

  • - Áo thun
  • - Túi rút dây
  • - Móc khóa
  • - Vòng tay

STA1

  • - Túi rút dây
  • - Móc khóa
  • - Vòng tay

STA2

  • - Túi rút dây
  • - Móc khóa
  • - Vòng tay

HOCHIMINH CITY WINGS

COU

  • - Áo jersey thiết kế tùy chỉnh
  • - Mũ Snapback
  • - Túi rút dây
  • - Móc khóa
  • - Vòng tay

VIP

  • - Áo thun
  • - Mũ Snapback
  • - Túi rút dây
  • - Móc khóa
  • - Vòng tay

PRE

  • - Áo thun
  • - Túi rút dây
  • - Móc khóa
  • - Vòng tay

STA1

  • - Túi rút dây
  • - Móc khóa
  • - Vòng tay

STA2

  • - Túi rút dây
  • - Móc khóa
  • - Vòng tay

DANANG DRAGONS

COU

  • - Áo thun
  • - Mũ Snapback
  • - Túi rút dây
  • - Móc khóa
  • - Vòng tay

VIP

  • - Áo thun
  • - Túi rút dây
  • - Móc khóa
  • - Vòng tay

PRE

  • - Túi rút dây
  • - Móc khóa
  • - Vòng tay

STA1

  • - Túi rút dây
  • - Móc khóa
  • - Vòng tay

STA2

  • - Túi rút dây
  • - Móc khóa
  • - Vòng tay

CANTHO CATFISH

COU

  • - Bóng TF150
  • - Áo jersey thiết kế tùy chỉnh
  • - Áo thun
  • - Nón Snapback
  • - Túi rút
  • - Vòng tay
  • - Móc khóa

VIP

  • - Áo thun
  • - Túi rút
  • - Vòng tay
  • - Móc khóa

PRE

  • - Áo thun
  • - Túi rút
  • - Vòng tay
  • - Móc khóa

STA1

  • - Túi rút
  • - Vòng tay
  • - Móc khóa

STA2

  • - Túi rút
  • - Móc khóa

HANOI BUFFALOES

COU

  • - Áo jersey
  • - Mũ
  • - Túi rút
  • - Móc đeo
  • - Vòng tay
  • - Thẻ tập Elite 6 tháng

VIP

  • - Áo thun
  • - Mũ
  • - Túi rút
  • - Móc đeo
  • - Vòng tay
  • - Thẻ tập Elite 6 tháng

PRE

  • - Túi rút
  • - Móc đeo
  • - Vòng tay

STA1

  • - Túi rút
  • - Móc đeo

STA2

  • - Túi rút
  • - Vòng tay

THANG LONG WARRIORS

COU

  • - Áo Jersey thi đấu in số và tên theo yêu cầu
  • - Áo T-shirt
  • - Vòng tay cổ động
  • - Móc khóa
  • - Cốc

VIP

  • - Áo T-shirt
  • - Mũ
  • - Cốc
  • - Móc khóa
  • - Vòng tay

PRE

  • - Túi rút
  • - Vòng tay
  • - Móc khóa
  • - Mũ
  • - Cốc

STA1

  • - Túi rút
  • - Vòng tay
  • - Móc khóa
  • - Mũ

STA2

  • - Túi rút
  • - Vòng tay
  • - Móc khóa