Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 128.000 VND
Tháng 7
08
Thứ 6
Tháng 7
09
Thứ 7
Tháng 7
15
Thứ 6
Tháng 7
17
Chủ nhật
Tháng 7
23
Thứ 7
Tháng 7
24
Chủ nhật
Tháng 8
06
Thứ 7
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp