Giới thiệu

(En français plus bas)

Nhạc Việt Nam truyền thống và đương đại

1011 - 2021

Những con số để tính đếm một cách lạnh lùng trong toán học. Những con số để nghĩ và nhớ da diết trong tâm tư cá nhân về ký ức chung, về một cộng đồng. 2021 là năm mà lịch sử nhân loại tính theo Công Lịch vừa bước qua tuổi hai mươi của Thiên Niên kỷ thứ hai. Một ngàn mười một năm là tuổi của đất Thăng Long. 1011-2021 là chương trình nhạc Việt chào năm mới 2021 và mừng tuổi mới 1011 của Thăng Long - Hà Nội. Trong giọng của ca và tiếng của nhạc, từ truyền thống đến đương đại, bằng thanh và âm của nhạc khí Á và Âu, vần thơ thời khai quốc Lý - Trần cùng các tác phẩm người đời nay sẽ cùng hòa thanh, đồng điệu trong chương trình để cùng nhau gợi nhớ về ký ức văn hiến ngàn năm trên dải đất này. 

Giá vé 210 000 VND
Giá vé thành viên 130 000 VND
Giá vé sinh viên 100 000 VND
Giá vé ưu đãi áp dụng đến hết ngày 07.01.2021 

Nghệ sĩ : Đông kinh cổ nhạc & Hanoi new musique ensemble

------------

Musique traditionnelle et contemporaine du Vietnam

En mathématiques, les chiffres sont pour calculer. Dans notre esprit, les chiffres font réfléchir et rappellent ardemment les mémoires communément partagées d'un individu.
En 2021 du calendier chrétien, la vingtaine du deuxième millinaire de l'humanité vient de passer. Et 1011 est l'âge historique de la ville de Hanoi.

1011 - 2021 est un progamme conçu pour fêter la nouvelle année 2021 et saluer l'âge 1011 de cette ville en musique vietnamienne. Les chants anciens et modernes, les sons d'instruments asiatiques et européens, les écrits des auteurs d'époques de fondation Ly-Tran se joignent aux œuvres d'artistes de ce temps pour raconter communément en musique l'histoire de la culture viennamienne.

Tarif 210 000 VND
Tarif membre 130 000 VND
Tarif étudiant 100 000 VND
Tarifs réduits jusqu'au 07.01.2021

Artistes : Đông kinh cổ nhạc & Hanoi new musique ensemble
 

Thông tin vé

Tarif I Giá vé

210.000 VND
Vé ngừng bán online

Tarif membre I Giá vé thành viên

130.000 VND
Vé ngừng bán online

Tarif étudiant I Giá vé sinh viên

100.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

VIỆN PHÁP TẠI HÀ NỘI-L'ESPACE

Viện Pháp tại Hà Nội – L’Espace là nơi giao lưu gặp gỡ về ngôn ngữ, văn hóa Pháp và các nước Pháp ngữ. Đây là trung tâm giảng dạy tiếng Pháp và là một trong những địa chỉ quen thuộc của đời sống văn hóa nghệ thuật Hà Nội.

Liên hệ nhà tổ chức