Giới thiệu

Mã giảm giá cho trẻ em từ 10-14 tuổi - VUI LÒNG TÁCH RIÊNG ĐƠN HÀNG CỦA TRẺ EM VÀ NGƯỜI LỚN (thành 2 lần mua): TREEM (Giảm 10%) / Discount code for children from 10-14 years old - PLEASE DIFFERENT KIDS AND ADULTS' ORDER (into 2 purchases): TREEM (10% off)

** Nếu Ban tổ chức phát hiện gian lận có quyền từ chối vé và không hỗ trợ hoàn tiền dưới mọi hình thức / If the Organizer detects fraud, Organizer has the right to refuse tickets and does not support refunds in any cases

 

 

 

 

LƯU Ý KHI ĐẶT VÉ.

 1. Trẻ em dưới 10 tuổi không được tham gia chương trình. Trẻ em từ 10 tới 14 tuổi được tham gia chương trình nhưng phải có người lớn đi kèm (một người lớn kèm một trẻ em);
 2. Phụ nữ mang bầu được khuyến cáo đặt vé khu vực có ghế ngồi (Khu VIP hoặc Khu C);
 3. Mỗi tài khoản giới hạn chỉ được mua tối đa 5 vé;
 4. Vé tham gia concert là vé điện tử dưới dạng QR code, chỉ có tác dụng cho 01 lần quét. Khán giả tự bảo quản mã QR code của mình. BTC không chịu trách nhiệm nếu khán giả để lộ/làm mất thông tin mã QR Code.
 5. Vé điện tử QR Code thể hiện thông tin vị trí đứng/ngồi theo block. Vui lòng vào đúng vị trí đã được quy định trên vé;
 6. BTC không chịu trách nhiệm và có quyền từ chối cho khán giả vào trong khu khán đài biểu diễn trong trường hợp mất vòng tay. Khi di chuyển trong khu vực sự kiện, khán giả được yêu cầu luôn luôn đeo vòng tay.
 7. Bất kỳ việc bán lại hoặc tặng vé cho mục đích tiếp thị, quảng cáo/PR mà không có sự cho phép của Ban tổ chức đều bị coi là bất hợp pháp. Đối với hành vi đầu cơ bán lại vé để kiếm lời, nếu Ban tổ chức tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về sự vi phạm đó, Ban tổ chức có quyền huỷ bỏ vé và không trả lại tiền vé đã mua.
 8. 1Kênh bán vé online chính thức của 2023 Seen Festival tại Hội An: https://ticketbox.vn/event/2023-seen-festival-in-hoi-an-87391. Thời gian mở bán vé chính thức là 09:15 sáng ngày 1/6/2023.
 9. Vé đã bán không đổi/trả;
 10. Việc mua vé thể hiện rằng người mua đã đồng ý với tất cả các điều kiện và quy định của Ban tổ chức.

 

NOTICE WHEN BOOKING TICKETS

 1. Children under 10 years old are not allowed to participate in the concert. Children from 10 to 14 years old can participate, but must be accompanied by an adult (one adult – one child).
 2. Pregnant women are advised to book seats in the seating zones (VIP Zone or Zone C).
 3. Each account is limited to a maximum of 5 tickets per one purchase.
 4. The concert tickets are electronic tickets in the form of QR codes, valid for one scan/entrance only. Audience are responsible for keeping their own QR code secure. The Organizing Committee is not responsible for any loss or disclosure of QR code information.
 5. The QR Code electronic ticket indicates the assigned standing/seating position in a specific block. Please proceed to the designated position as indicated on the ticket.
 6. The Organizing Committee is not liable and reserves the right to deny entry to the performance area in the event of lost wristband. When moving within the event area, attendees are requested to wear their wristbands at all times.
 7. Any resale or gifting of tickets for marketing, advertising/PR purposes without the Organizer's permission is considered illegal. Regarding speculative activities of reselling tickets for profit, if the Organizer finds any evidence of such violations, the organizer reserves the right to cancel the tickets without any refund.
 8. The official online ticket sales channel for the 2023 Seen Festival in Hoi An is: https://ticketbox.vn/event/2023-seen-festival-in-hoi-an-87391. The official ticket sales will start at 09:15 AM on June 1st, 2023.
 9. Sold tickets are non-exchangeable/non-refundable.
 10. The purchase of tickets indicates that the buyer has agreed to all terms and conditions set forth by the Organizer.

Thông tin vé

VIP V1

5.500.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé ngồi (chọn chỗ) / Seat ticket (select seat)

VIP V2

5.500.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé ngồi (chọn chỗ) / Seat ticket (select seat)

VIP V3

5.500.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé ngồi (chọn chỗ) / Seat ticket (select seat)

VIP V4

5.500.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé ngồi (chọn chỗ) / Seat ticket (select seat)

VIP V5

5.500.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé ngồi (chọn chỗ) / Seat ticket (select seat)

VIP V6

5.500.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé ngồi (chọn chỗ) / Seat ticket (select seat)

VIP V7

5.500.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé ngồi (chọn chỗ) / Seat ticket (select seat)

VIP V8

5.500.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé ngồi (chọn chỗ) / Seat ticket (select seat)

Zone A1

2.800.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé đứng / Standing ticket

Zone A2

2.800.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé đứng / Standing ticket

Zone A3

2.800.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé đứng / Standing ticket

Zone A4

2.800.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé đứng / Standing ticket

Zone A5

2.800.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé đứng / Standing ticket

Zone A6

2.800.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé đứng / Standing ticket

Zone A7

2.800.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé đứng / Standing ticket

Zone A8

2.800.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé đứng / Standing ticket

Zone A9

2.800.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé đứng / Standing ticket

Zone A10

2.800.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé đứng / Standing ticket

Zone A11

2.800.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé đứng / Standing ticket

Zone A12

2.800.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé đứng / Standing ticket

Zone B1

2.400.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé đứng / Standing ticket

Zone B2

2.400.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé đứng / Standing ticket

Zone B3

2.400.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé đứng / Standing ticket

Zone B4

2.400.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé đứng / Standing ticket

Zone B5

2.400.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé đứng / Standing ticket

Zone B6

2.400.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé đứng / Standing ticket

Zone B7

2.400.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé đứng / Standing ticket

Zone B8

2.400.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé đứng / Standing ticket

Zone C1

1.800.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé ngồi / Seat ticket (first come first served)

Zone C2

1.800.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé ngồi / Seat ticket (first come first served)

Zone C3

1.800.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé ngồi / Seat ticket (first come first served)

Zone C4

1.800.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé ngồi / Seat ticket (first come first served)

Zone C5

1.800.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé ngồi / Seat ticket (first come first served)

Zone C6

1.800.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé ngồi / Seat ticket (first come first served)

Nhà tổ chức

Vision Siam Co.,LTD

Updating...

Liên hệ nhà tổ chức