Giới thiệu

🎶 “AIR ON STRINGS” - KHI NHỮNG NỐT NHẠC RIÊNG HÒA CHUNG MỘT NHỊP

(English below)

Âm nhạc là một phương cách kỳ lạ: người ta chìm vào thế giới của riêng mình trong thanh âm, nhưng cũng thông qua nó mà kết nối sâu sắc với những tâm hồn khác. Dẫu ít được biết đến rộng rãi, âm nhạc cổ điển không nằm ngoài dòng chảy ấy: khi nốt nhạc cất lên và những mệt nhoài lắng dịu, khoảnh khắc đó chỉ còn chúng ta và một cảm thức chung.
Với mong muốn gắn kết cộng đồng thông qua nhạc cổ điển để cùng kiến tạo nên những thay đổi tích cực, Imagine Philharmonic Orchestra (IPO) tổ chức buổi hòa nhạc gây quỹ mang tên “Air On Strings” với thông tin cụ thể:

⌚ Thời gian: Thứ Sáu & thứ Bảy ngày 25 & 26/11/2022 – từ 19:30 đến 21:30 (Check-in lúc 18:30)
🎶 Địa điểm:
- 25/11: Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, 112 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM.
- 26/11: Renaissance International School Saigon, 74 Nguyễn Thị Thập, Bình Thuận, Quận 7, TP. HCM (updating...)

----

🎶 "AIR ON STRINGS" - WHEN SEPARATE NOTES HARMONIZED

Music is an extraordinary means of connection: while allowing you to sink into a personal space, it simultaneously connects you in depth with the outer world. As unpopular as it may sound, classical music is in line with that nature: the moment when the strings are on air, our fatigue fades away so that a shared perception is constructed.
Hoping to cement the community towards positive changes through the orchestral sound of classical music, Imagine Philharmonic Orchestra (IPO) will hold a fund-raising concert named "Air On Strings" with following information

⌚ Time: Friday & Saturday on November 25 & 26 – from 7:30 p.m. to 9.30 p.m. (Check-in at 6:30 p.m.)
🎶 Venue:
- 25/11: The Conservatory of Ho Chi Minh City, 112 Nguyen Du street, Ben Thanh Ward, District 1, HCM
- 26/11: Renaissance International School Saigon, 74 Nguyen Thi Thap St., Binh Thuan ward, district 7, HCMC (updating...)

Thông tin vé

VIP

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

PREMIUM

800.000 VND
Vé ngừng bán online

STANDARD

500.000 VND
Vé ngừng bán online

STUDENT

200.000 VND
Vé ngừng bán online

- Vui lòng xuất trình thẻ học sinh/sinh viên tại sự kiện
- Please bring your student card to check-in at event revenue

Nhà tổ chức

Imagine Philharmonic Orchestra

Nơi mang dòng nhạc cổ điển và dòng nhạc thính phòng đến gần hơn với cộng đồng và thúc đẩy hành động vì những mục tiêu phát triển bền vững thông qua âm nhạc và trình diễn nghệ thuật

Liên hệ nhà tổ chức