Giới thiệu

Sự kiện công bố hoạt động chính thức của nền tảng Aureus và các định hướng phát triển trong tương lai

Thông tin vé

AUREUS FREE

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Vé phát hành cho từng cá nhân - Vui lòng đem theo CMND đối chiếu.
Khi đăng ký vui lòng tuân thủ theo các hướng dẫn cụ thể tại nơi diễn ra sự kiện
Đi đúng giờ, trang phục lịch sự
Vé không kèm theo trẻ em

Nhà tổ chức

Công ty TNHH Tư Vấn và tổ chức sự kiện BitSystem

Thực hiện tư vấn và tổ chức các sự kiện trọng đại, hội thảo khoa học, công nghệ và các buổi gặp gỡ giữa các đối tác trong và ngoài nước.

Liên hệ nhà tổ chức