Giới thiệu

(PLEASE READ ENGLISH BELOW)

Đêm nhạc của Bách Thảo Concert trong Khán Phòng phong cách Đông Dương tại không gian vườn Bách Thảo giữa trung tâm Quận 1, Sài Gòn. Các nghệ sĩ biểu diễn đầy đam mê cùng nhạc cụ chất lượng. Mang đến cho bạn những giây phút tận hưởng tự do và nghệ thuật.

"-Lần đầu tiên trong một chương trình hòa nhạc thính phòng giới thiệu cả tinh hoa của cổ nhạc Việt Nam và những làn điệu dân ca Việt nam qua các tác phẩm viết cho khí nhạc dân tộc như đàn tranh cùng nhạc cụ Tây Phương Piano, Violin, Cello, Bassoon."

- Lecturer of Conservatory of Music, Member of Ho Chi Minh City Symphony and Ballet Orchestra -

Các nghệ sỹ : Văn Hai ( Đàn Tranh), Lê Hồng Phước ( diễn giải và ca cổ), Nguyễn Bích Thu ( Cello), Nguyễn Thúy Uyển ( Piano), Trần Thị Minh Nguyệt ( Piano), Phan Quang Đạt ( Violin), A Tách ( Bassoon), Lưu Hữu Chí ( chỉ huy), Nguyễn Trần Thảo Nguyên ( Piano), Dàn dây Saigon String Orchestra.

𝗣𝗵𝗮̂̀𝗻 𝟭 Thiết kế như một câu chuyện về Người Con của vùng đất Phương Nam, tuổi thơ đã thấm đẫm âm nhạc xứ sở.

Nghệ sỹ Văn Hai độc tấu đàn tranh Nam Xuân, Nam Ai . Tiến sỹ Hồng Phước diễn giải và hát cải lương dựa trên hai điệu Nam Xuân và Nam ai.

PHẦN 2 CÁC TÁC PHẨM VIỆT NAM VIẾT CHO PIANO, KÈN BASSOON, TAM TẤU, NGŨ TẤU

Khúc hát quê hương của Hoàng Cương, Trở về đất mẹ của Nguyễn văn Thương, Trống Cơm của Đặng Hữu Phúc, Ảo Mơ của Phạm Mỹ Lộc, Giòng nước trong của Trần Tất Toại, Trái tim miền nam ( Thái Kiệt soạn lại cho tam tấu từ dân ca Lý cây bông, ru con Nam bộ, Lý đất giồng), Bài ca Đất Phương Nam của Lư Nhất Vũ ( Thái Kiệt soạn lại cho ngũ tấu dây và Piano).

Các tác phẩm khí nhạc trữ tình biến Người Con thành người lữ khách, trôi theo dòng chảy hoài niệm về những vùng đất anh đã đi từ miền Bắc tới miền Trung rồi quay trở lại miền Nam.

VIP : 550.000 Student 250.000

"Tâm hồn Việt - Vietnamese Soul" đang chờ đón quý vị vào 19 giờ 30 CHỦ NHẬT Ngày 30 Tháng 10, TẠI SALON LYTHI CỔNG 2, BẢO TÀNG LỊCH SỬ VN, SỐ 02 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, HCM

*** Trong điều kiện sự kiện diễn ra bình thường, việc hoàn trả vé và hoàn tiền sẽ do Nhà tổ chức sự kiện quyết định!

@ Bách Thảo Concert 

----------

Music show of "Bach Thao Concert" at Salon with Indochine style, in Botanical garden space in the heart of District 1, Saigon. Passionate performers with quality instruments. Bringing you moments of freedom and Art enjoyment.

"-For the first time in a concert program, introduces both the quintessence of Vietnamese ancient music and Vietnamese folk Melodies through works written for national musical instruments such as the Vietnamese zither and Piano, Violin, Cello, Bassoon."

- NGUYEN THUY UYEN: Lecturer of Conservatory of Music, Member of Ho Chi Minh City Symphony and Ballet Orchestra -

Artists: Van Hai (Vietnamese zither), Le Hong Phuoc (interpretation and ancient song), Nguyen Bich Thu (Cello), Nguyen Thuy Uyen (Piano), Tran Thi Minh Nguyet (Piano), Phan Quang Dat (Violin) , A Split (Bassoon), Luu Huu Chi (conductor), Nguyen Tran Thao Nguyen (Piano), Saigon String Orchestra.

1 - INTRODUCTION music and song in southern Viet Nam

Artist Van Hai plays the zither Nam Xuan and Nam Ai. Dr. Hong Phuoc interprets and sings CẢI LƯƠNG based on two tunes Nam Xuan and Nam Ai.

2 - VIETNAMESE WORKS FOR PIANO, BASSOON, TRIO, STRING QUARTET

  • Song of the Motherland by Hoang Cuong
  • Returning to the Motherland by Nguyen Van Thuong, Cylindrical drum by Dang Huu Phuc
  • Mirage of a dream by Pham My Loc
  • Clear Water by Tran Tat Toai
  • Soul of the South. Thai Kiet re-arrangered for the trio from the folk songs Ly the cotton tree, lullabies of the South, Ly Dat Giong)
  • Lu Nhat Vu's SONG OF THE SOUTH (Thai Kiet re-arrangered for the string quartet and the Piano)

VIP : 550.000 Student 250.000 (VND)

"Tâm hồn Việt - Vietnamese Soul" is waiting for you at 19:30 SUNDAY, October 30, AT SALON LYTHI GATE 2, VN History Museum, NO. 02 Nguyen Binh Khiem, District 1, HCM

@ Bach Thao Concert is an art project of the Collective Botanical Art Space

Thông tin vé

STANDARD

550.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé gần với dàn nhạc

STUDENT

250.000 VND
Vé ngừng bán online

Là các hàng ghế cuối.

Nhà tổ chức

BÁCH THẢO COLLECTIVE - CULTURE PLUS ARTS HUB

BÁCH THẢO COLLECTIVE "Culture plus Arts Hub"
Organizer of A NIGHT OF VIETNAMESE MELODY - BÁCH THẢO CONCERT
BACH THAO COLLECTIVE hân hoan thực hiện các dự án Kết nối Nghệ Thuật - Văn Hóa với Cộng đồng vào năm 2022:

- Chiếu phim và giao lưu văn hóa "Trăng lên nhớ Đất phương Nam" (18 giờ mỗi Thứ Năm từ 08 Tháng 9 đến 13 Tháng 10) cùng Đơn ca Tài Tử và Người làm phim
- Chương trình Hòa nhạc BACH THAO CONCERT 24 Tháng 9 - "A Night of Tango"
- Chương trình Hòa nhạc BACH THAO CONCERT 30 Tháng 10 - "A Night of Vietnamese Melody"

BACH THAO COLLECTIVE - "Culture plus Arts Hub" projects in 2022
- Film screening and cultural mini Talk "SONG OF THE SOUTH - TV series 1997 Memories" (18:00 every Thursday from September 8 to October 13)
- BACH THAO CONCERT - "Night of Tango" ( September 24)
- BACH THAO CONCERT - "Night of Vietnamese Melody" (October 30) Available Order Now

Liên hệ nhà tổ chức