Giới thiệu

BarcampSaigon is an unconference that was created in the tech community in 2008. Organizers of the event only organized the space and the people from the community were the presenters. That means the quality of the event depends on the community.

Barcamps of the past have been wildly successful in introducing new startups, new products, and new ideas as well as connecting like-minded people in the world of technology. And we would love to carry on the tradition this year. The same team that brought you Barcamp Saigon 2016 proudly presents Barcamp Saigon 2019. The event will be held on Sunday 06th October 2019.

To view topics submitted for this year: http://www.barcampsaigon.net/topics

To submit your own topic, because you rock: http://www.barcampsaigon.net/topic-registration

 

BarcampSaigon là hội thảo mở hình thành trong cộng đồng công nghệ từ năm 2008. Ban tổ chức chỉ chuẩn bị không gian hội thảo, và những cá nhân trong cộng đồng là người trình bày. Chất lượng của Barcamp chính là thước đo sức khoẻ của cộng đồng địa phương.

Các kỳ Barcamp trước đây rất thành công trong việc mang những startup, sản phảm, ý tưởng và con người lại với nhau. Năm nay, chúng tôi mong muốn truyền thống này được tiếp tục. Từ những người bạn đã mang đến Barcamp Saigon 2016 xin giới thiệu Barcamp Saigon 2019. Sự kiện diễn ra vào ngày Chủ Nhật, 6 tháng 10 năm 2019.

Danh sách những chủ đề sẽ được chia sẻ năm nay: http://www.barcampsaigon.net/topics

Và bạn luôn có thể đóng góp chủ đề của riêng mình: http://www.barcampsaigon.net/topic-registration

Thông tin vé

Barcamp Ticket

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Mini Sponsor

500.000 VND
Vé ngừng bán online

We will contact you for a logo/photo and place it on the event backdrop, as well as BarcampSaigon's website. Thanks for the support

Nhà tổ chức

BARCAMP SAIGON

Barcamp Saigon Organizing Team

Liên hệ nhà tổ chức