Giới thiệu

Khu vực

  • Khu BẾN THÀNH: 5 hàng ghế đối diện sân khấu.
  • Khu TÂN ĐỊNH: Hàng ghế tiếp theo sau khu BẾN THÀNH + Khu lầu (đối diện sk) + 2 hàng đầu của hai bên hông sk.
  • Khu AN ĐÔNG: Hai bên hông sân khấu từ hàng 3 trở đi sau khu TÂN ĐỊNH + Khu lầu (bên hông) + Khu vực quầy Bar.
  • Khu BÌNH TÂY: Sau khu AN ĐÔNG.

GHI CHÚ: Số ghế được xếp theo sơ đồ và ưu tiên theo thời điểm đặt chỗ.

Phòng trà Bến Thành có phục vụ F&B, vui lòng không mang đồ ăn thức uống từ ngoài vào

 

Thông tin vé

BẾN THÀNH

1.800.000 VND
Vé ngừng bán online

BẾN THÀNH: 5 hàng ghế đối diện sân khấu.

TÂN ĐỊNH

1.400.000 VND
Vé ngừng bán online

TÂN ĐỊNH: Hàng ghế tiếp theo sau khu BẾN THÀNH + Khu lầu (đối diện sân khẩu) + 2 hàng đầu của hai bên hông sân khấu.

AN ĐÔNG

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

AN ĐÔNG: Hai bên hông sân khấu từ hàng 3 trở đi sau khu TÂN ĐỊNH + Khu lầu (bên hông) + Khu vực quầy Bar.

BÌNH TÂY

500.000 VND
Vé ngừng bán online

BÌNH TÂY: Sau khu AN ĐÔNG.

Nhà tổ chức

Phòng trà Bến Thành

Updating...

Liên hệ nhà tổ chức