Giới thiệu

English Below

Tìm hiểu về những ứng dụng khác của công nghệ Blockchain tại Buổi Học Miễn Phí hàng tuần tại CoderSchool. Bạn sẽ được gặp gỡ đội ngũ game Etheremon và giảng viên của lớp Intro to Blockchain của CoderSchool và hiểu biết thêm những ứng dụng khác của Blockchain ngoài Bitcoins và cryptocurrency. 

Lịch chương trình: 
1. Introduce Etheremon và chơi thử sản phẩm
2. Giới thiệu về DApp để chơi vé số với công nghệ Blockchain

Buổi học phù hợp với tất cả những bạn hứng thú về công nghệ Blockchain với đủ trình độ. 
***********
Learn more about other applications of Blockchain technology at this casual Free Weekly Workshop at CoderSchool. The team at Etheremon will introduce a fun product using Blockchain, and our Intro to Blockchain course's instructor will walk you through some basic concepts of Blockchain.

Agenda:
1. Introduce Etheremon & Demo
2. Introduce a DApps to play lottery using Blockchain

The Workshop is open for audience of all backgrounds to learn about basic Blockchain application. 

Thông tin vé

General Admission

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

CoderSchool

A Premium Coding School, based in Ho Chi Minh city, Vietnam that offers world-class classes on the most in-demand technologies in the world. Our past courses include but not limited to Blockchain Technology, Ruby on Rails, React/React Native, UI/UX, Android, iOS.

Liên hệ nhà tổ chức