Giới thiệu

(English rolldown)

Chương trình Bachata Bootcamp (Lady Team) là 1 chương trình huấn luyện đặc biệt cường độ cao thuộc khuôn khổ của sự kiện Vietnam Latin Beach Festival edition 2, Vung Tau, dành cho những học viên muốn thử sức tham gia để được tập luyện cùng với nghệ sĩ Khánh Thu. Nghệ sĩ biên đạo tài năng  của chương trình truyền hình thực tế " So You Think You Can Dance, từ mùa 1 - mùa 6",

Lớp Bootcamp sẽ có gần 4 giờ liên tục để hoàn thành 1 bài diễn và sẽ được diễn ngay trong ngày chủ nhật 17/04/2022 của sự kiện VLBF2022 sau khi hoàn thành 4 giờ tập luyện, thú vị chưa nào ?. 

  • Ai có thể tham dự ? - Tất cả các học viên có trình độ từ cơ bản đến nâng cao đều có thể tham gia.
  • Sau khi hoàn thành 4 giờ học có được biểu diễn không ? - Tất cả học viên hoàn thành 4 giờ học đều được biểu diễn nếu cá nhân cảm thấy tự tin, việc tham gia độ hình biểu diễn là tự nguyện.

Lịch trình lễ hội đầy đủ: http://lapachangaede.com/lich-su-kien
Tất cả điều khoản & điều kiện: http://lapachangaede.com/dieu-khoan

Liên hệ hotline : (++84) 938 557 921

support@lapachangaede.com; vietnamlatinbeachfestival@gmail.com; ticket@lapachangaede.com

Liên hệ dịch vụ khách sạn, xe bus theo đoàn, nhóm : Ms Chau 0902 808 734, hello@urbanistvietnam.com

****************************************************************************************

Especially the Bachata Bootcamp (Lady Team) program is an intense training program within the Vietnam Latin Beach Festival edition 2, Vung Tau, designed for students, who want to try their best to practice with artist Khanh Thu. The artist talented choreographer of the TV show "So You Think You Can Dance, from season 1 to season 6".

This Bootcamp will take nearly 4 hours to complete a performance show and will perform on Sunday. April 17, 2022, of at VLBF2022 event right after completing 4 hours of practice, is it interesting?. Plz don't miss it, it's absolutely a challenge and helps you improve your skills in general in fastest.

  • Who could join this Bootcamp? - everybody could join including levels from basic to advanced
  • After completing 4 hours of training, can I perform with the team? - YES, you could join the performance team and perform at this event  (Sunday, 17th Apr 2022 ) if you are confident in yourself. It's no problem if you don't.

Full festival schedule : http://lapachangaede.com/lich-su-kien
All term & conditions : http://lapachangaede.com/dieu-khoan

Contact hotline : (++84) 938 557 921
support@lapachangaede.com; vietnamlatinbeachfestival@gmail.com; ticket@lapachangaede.com

Contact for Hotel / Transportation services : Ms Chau 0902 808 734, hello@urbanistvietnam.com

Thông tin vé

BOOTCAMP BACHATA LADY

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé không bao gồm VAT
Nghệ sĩ biên đạo & hướng dẫn : Khánh Thu ( Hà Nội ), Biên đạo , Huấn luyện viên Street Latin Dance chương trình truyền hình " So You Think You Can Dance"
Thể loại, nội dung học: Bachata Lady Styling
4 giờ / 1 Bootcamp ( 3 Lớp )
Vé không hoàn lại

Nhà tổ chức

LA PACHANGA EDE

La Pachanga EDE hosts the event chains of Salsa Pool/beach Party, Latin Beach festival , Latin Dance congress, Latin liveband concert , program of performing art, Luxury's lifestyles event - Healthy entertainment and more

Liên hệ nhà tổ chức