Giới thiệu

English below

CoderSchool được chọn làm local host của Major League Hacking. Tại buổi workshop đầu tiền này, bạn sẽ được học Cách làm và mở rộng App với Cockroach DB:

1. Cơ sở dữ liệu là gì và tầm quan trọng chọn lựa cơ sở dữ liệu với khả năng mở rộng của app
2. Cách làm app có khả năng mở rộng với Cockroach DB
3. Cách test khả năng mở rộng của App

Dắt thêm bạn bè và nhớ mang laptop để code theo! Sự kiện sẽ bằng tiếng Anh. 

*********

CoderSchool is honored to be chosen to be the Major League Hacking's LocalHost. Our first workshop will be Building a Scalable App with Cockroach DB. At the workshop, you'll learn: 

1. What a database is & how the database you pick impacts your app's ability to scale
2. How to build a scalable web application using CockroachDB.
3. How to test your application’s ability to scale.


Grab a friend and remember to bring your laptop to code along! The workshop is in English.

Thông tin vé

General Admission

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

CoderSchool

A Premium Coding School, based in Ho Chi Minh city, Vietnam that offers world-class classes on the most in-demand technologies in the world. Our past courses include but not limited to Blockchain Technology, Ruby on Rails, React/React Native, UI/UX, Android, iOS.

Liên hệ nhà tổ chức