Giới thiệu

BUSINESS SIMULATION 101 – OFFLINE

Thời gian dự kiến: 31.07.2020 – 13:30 – 17:30

Mô phỏng kinh doanh là một trải nghiệm học tập qua thực hành các hoạt động kinh doanh giả lập.

Với mô phỏng kinh doanh, người học có thể rèn luyện các kỹ năng như hoạch định, triển khai chiến lược, ra quyết định, giải quyết vấn đề, và những tình huống kinh doanh thực tế điển hình. Mô phỏng kinh doanh còn cho phép người học thử nghiệm những sai lầm trong kinh doanh, trải nghiệm thất bại cũng như thành công, vừa nâng cao kiến thức, khám phá các khái niệm mới và hiểu được toàn cảnh bức tranh vận hành của một doanh nghiệp.

 

Business Simulation – Mô phỏng kinh doanh có thể giúp giải quyết vấn đề gì ở doanh nghiệp của bạn?

 • Business Acumen (Nhạy bén kinh doanh)
 • Finance Acumen (Nhạy bén tài chính)
 • Marketing Acumen (Nhạy bén marketing)
 • Change Management (Quản lý sự thay đổi)
 • Organizational Alignment (Liên kết tổ chức)
 • Business Leadership (Lãnh đạo doanh nghiệp)
 • Strategy Planning (Hoạch định chiến lược)
 • Strategy Communication (Truyền thông chiến lược)
 • Strategy Implementation (Thực thi chiến lược)
 • Talent Management Strategy (Chiến lược quản trị tài năng)
 • Determining “hot” buttons in business (Xác định điểm nóng trong kinh doanh)
 • Business/Leadership competency Accessment (Đánh giá năng lực kinh doanh/lãnh đạo)

Cùng trải nghiệm và khám phá các ứng dụng phong phú và thực tiễn của mô phỏng kinh doanh trong phát triển đội ngũ và gia tăng hiệu quả kinh doanh tại workshop "BUSINESS SIMULATION 101" diễn ra 31.07.2020 – 13:30 – 17:30

CHUYÊN GIA THỰC HIỆN:

Ông Vũ Thế Dự - nhà tư vấn chiến lược và phát triển lãnh đạo tổ chức đồng thời cũng là giảng viên kiêm diễn giả hàng đầu, và là nhà sáng lập viên công ty Beautiful Mind Consulting (BMC). BMC - công ty tư vấn giúp các doanh nghiệp phân tích, thiết kế, thực thi chiến lược và vận hành doanh nghiệp hiệu quả.

Ông cũng là Tổng Giám đốc công ty tư vấn bán lẻ Athena Retail Consulting (ARC). ARC - công ty chuyên về huấn luyện tư vấn và quản lý trong ngành bán lẻ. Ông là người đầu tiên giới thiệu phương pháp học tập và hiện thực hóa tầm nhìn doanh nghiệp qua mô phỏng kinh doanh tại Việt Nam từ năm 2007.

Ông là chuyên gia tư vấn và giảng viên quốc tế thuộc:

 • Celemi Thuỵ Điển – đơn vị hàng đầu thế giới cung cấp các giải pháp đào tạo và tư vấn qua mô phỏng kinh doanh
 • NEWS® – đơn vị đạo tạo và tư vấn quốc tế đến từ Thuỵ Sĩ.

Trước khi sáng lập công ty Tư vấn Truyền thông chiến lược BMC và Tư vấn bán lẻ Athena, Ông có hơn 16 năm là cựu tổng giám đốc công ty nghiên cứu thị trường GfK (là một trong ba công ty nghiên cứu thị trường lớn nhất thế giới) phụ trách Việt Nam, Thái lan, Campuchia và Philippines và trước đó là Giám đốc dự án công ty Samsung Corporation.

Thông tin vé

Standard fee

550.000 VND
Vé ngừng bán online

Early payment

440.000 VND
Vé ngừng bán online

Group Registering fee (from 4 Seats)

330.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Beautiful Mind Consulting

We started Beautiful Mind in 2009 with the idea of helping managers understand their problems clearly and speedily; then helping them find a creative solutions and finally facilitating them to make practical and efficient action plans. We offer training, consulting on communication and implementation business strategy through edutainment. Such as movies and business simulation games to help managers experience real world situations, recognizing and owning the problems, and making actions to solve the problems. In addition, the process also improves the learner’s capability for self-discovering and self-learning to help making their companies’ visions happened.

Liên hệ nhà tổ chức