Giới thiệu

Facebook mong muốn góp phần vào việc phát triển kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thông qua chương trình Boost Your Business - Bệ Phóng Doanh Nghiệp, chúng tôi mong muốn cộng đồng có thêm công cụ để kết nối với khách hàng, xây dựng chiến lược kinh doanh trên nền tảng kĩ thuật số và tạo bước đệm để phát triển.

 

Thông tin vé

Vé mời

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Vé đã đăng kí Splashthat

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

Twenty

Based in the world’s best start-up hubs – Ho Chi Minh City, Vietnam, Twenty is well known as tech startup community builder since 2010. Having strong network, solid knowledge and insightful market, Twenty is the bridge between Vietnamese startups and the world.

Unstoppable learning and leveling up ourselves, we proudly provide business consulting with deep dive inside Vietnam tech startup ecosystem, ICT industry-specific business services that combine conferences, workshops, business matching, investors & startups tour. It is all tailor-made service for business client satisfaction.

Liên hệ nhà tổ chức