Giới thiệu

ĐÊM NHẠC THUNG LŨNG MÂY - Ưng Hoàng Phúc

Thung Lũng Mây xin phép phụ thu:

  • Sảnh VIP: Phụ Thu 1tr2/người ( 3 hàng đầu sát sân khấ, đã bao gồm 1 phần nước)
  • Khu A: Phụ Thu 1tr/người( 6 hàng tiếp theo, đã bao gồm 1 phần nước)
  • Khu B: Phụ Thu 800k/người (6 hàng tiếp theo, đã bao gồm 1 phần nước)
  • Khu C: Phụ Thu 500k/người (3 hàng cuối cùng, đã bao gồm 1 phần nước)

Thông tin vé

Sảnh VIP

1.200.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu A

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu B

800.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu C

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

COFFEE CAMLY 9+

Camly 9+ Cafe & Hotel Homestay

Liên hệ nhà tổ chức