Giới thiệu

ĐÊM NHẠC CAMLY9+ - Văn Mai Hương

Đêm nhạc Camly9+ xin phép phụ thu:

  • Sảnh VIP: 3 hàng đầu sát sân khấ, đã bao gồm 1 phần nước
  • Khu A: 6 hàng tiếp theo, đã bao gồm 1 phần nước
  • Khu B: 6 hàng tiếp theo, đã bao gồm 1 phần nước
  • Khu C: 3 hàng cuối cùng, đã bao gồm 1 phần nước

Thông tin vé

Sảnh VIP

650.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu A

450.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu B

300.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu C

300.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

COFFEE CAMLY 9+

Camly 9+ Cafe & Hotel Homestay

Liên hệ nhà tổ chức