Giới thiệu

Đêm nhạc Camly9+ xin phép phụ thu:

  • Sảnh VIP: 3 hàng đầu sát sân khấ, đã bao gồm 1 phần nước
  • Khu A: 6 hàng tiếp theo, đã bao gồm 1 phần nước
  • Khu B: 6 hàng tiếp theo, đã bao gồm 1 phần nước
  • Khu C: 3 hàng cuối cùng, đã bao gồm 1 phần nước

(Giá vé đã bao gồm 1 phần nước suối) Trẻ em dưới 10 tuổi giảm 100.000 Miễn phí cho trẻ em dưới 2 tuổi

 

Thông tin vé

KHU VIP

700.000 VND
Vé ngừng bán online

KHU A

600.000 VND
Vé ngừng bán online

KHU B

450.000 VND
Vé ngừng bán online

KHU C

250.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

CAMLY 9+

CamLy 9+
📍41 Hoàng Văn Thụ, Phường 5, Đà Lạt
📞𝟬𝟮𝟲𝟯.𝟯𝟴𝟱𝟱.𝟳𝟳𝟳 - 𝟬𝟵𝟰𝟭.𝟴𝟳𝟰.𝟳𝟳𝟴
⏰6:30AM - 9:30PM

Liên hệ nhà tổ chức