Giới thiệu

The Vietnamese economy has witnessed an impressive growth over the past few years, creating many opportunities for investment. Such propitious condition has significantly raised the demand for wealth management as the increase of investment opportunities has aroused interest and attracted attention of many people. Wealth management, therefore, is expected to expand significantly in the years to come and many businesses are looking forward to further catering to the growth potential of wealth management industry in Vietnam.

To answer the key issues on wealth management, we are delighted to invite Mr. PHilippe Moschetta, a Professor of Practice in Finance and Risk (AACSB Bridge Program) to share his expertise and insights on the topic “Wealth management for high-net-worth individuals”.

Content:

 • The shoemaker has no shoe: Why is it difficult for CFA to manage their own wealth?
 • What is Total Portfolio Management?
 • How to manage risk as you become richer?
 • Buying External Help: Are you hiring the next Madoff?
 • Selling Wealth Management: Do you have the right profile?

Agenda

11:45 – 12:00: Registration & Luncheon + Networking 

12:00 – 12:50: Guest speaker’s Speech + Q&A

12:50 – 13:15: Closing Remarks

Fees:

Early Bird discounted price on or before 24 August 2019, 23:59 ICT

 • CFA Institute Members: Free-of-charge
 • CFA Program Candidates: VND250,000
 • Non-members: VND400,000

Standard Price on or before 26 August 2019, 23:59 ICT

 • CFA Institute Members: VND150,000
 • CFA Program Candidates: VND350,000
 • Non-members: VND500,000

Thông tin vé

CFA Charterholder - Early bird

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

CFA Program Candidates - Early bird

250.000 VND
Vé ngừng bán online

Others - Early bird

400.000 VND
Vé ngừng bán online

CFA Charterholder - Standard

150.000 VND
400.000 VND Vé ngừng bán online

CFA Program Candidates - Standard

350.000 VND
Vé ngừng bán online

Others - Standard

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

CFA COMMUNITY VIETNAM

Cộng đồng CFA Community Vietnam được thành lập từ năm 2008, là tiền đề để tiến tới thành lập Hội các nhà phân tích tài chính Việt Nam (CFA Society Vietnam) cho các hội viên có chứng chỉ CFA tại Việt Nam – một tổ chức phi lợi nhuận với mục tiêu hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn cho các hội viên CFA và các thí sinh của chương trình CFA Program. CFA Community Vietnam đã và đang mang tới nhiều sự kiện, hội thảo và kết nối cơ hội nghề nghiệp để phát triển nhân lực chuyên nghiệp cho thị trường đầu tư và phân tích tài chính tại Việt Nam

Liên hệ nhà tổ chức