Giới thiệu

Dear CFA® Charterholders, CFA® Charter Pending and your beloved family,

Hooray! New year is coming. We all know that 2020 has been one heck of a “tough Year” to our beloved members. Phewww, let’s forget it and join us to get ready for a FRESH START in 2021. This year, we proudly invite you to our special event which is exclusively for CFA Charterholders and CFA Charter Pendings. It is a good chance for our members to gather and extend your network while chilling the FRESH BEER with NEW FRIENDS.

Don’t hesitate to join us to have a good time TOGETHER!

 

Detail:

 • Date: Friday, 15 January 2021

 • Time: 6:00 PM - 9:00 PM

 • Venue: Warning Zone, 72 Lý Tự Trọng, Bến Thành, District 1, Ho Chi Minh City

             Please provide your name card and your ticket/qr code at the reception desk for verification.

Attire: Smart Casual

Fees:

 • CFA Institute Members:

  • Early bird (20 slots free for earliest registration)
  • Standard bird (VND 300,000/pax)

    * CFA Charterholder can invite 1 guest for a fee of VND 300,000

 • CFA Lapsed Charterholders and CFA Charter Pendings: VND300,000/pax
 • CFA Program Candidates: VND 350,000/pax
 • Non-members (limitation): VND 400,000/pax

 

Thông tin vé

CFA Charterholder (Early Bird)

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

CFA Charterholder (Standard)

300.000 VND
Vé ngừng bán online

Guest of CFA Charterholder

300.000 VND
400.000 VND Vé ngừng bán online

CFA Charter Pending (Level 3 Passer)/ CFA Lapsed Charterholder

300.000 VND
Vé ngừng bán online

CFA Program Candidates

350.000 VND
Vé ngừng bán online

Others

400.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

CFA COMMUNITY VIETNAM

Cộng đồng CFA Community Vietnam được thành lập từ năm 2008, là tiền đề để tiến tới thành lập Hội các nhà phân tích tài chính Việt Nam (CFA Society Vietnam) cho các hội viên có chứng chỉ CFA tại Việt Nam – một tổ chức phi lợi nhuận với mục tiêu hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn cho các hội viên CFA và các thí sinh của chương trình CFA Program. CFA Community Vietnam đã và đang mang tới nhiều sự kiện, hội thảo và kết nối cơ hội nghề nghiệp để phát triển nhân lực chuyên nghiệp cho thị trường đầu tư và phân tích tài chính tại Việt Nam

Liên hệ nhà tổ chức