Giới thiệu

Dear CFA® Charterholders, CFA® Charter Pending and your beloved family,

Almost a half year has gone and the Summer is coming. This is a time to gather and celebrate on our achievements and welcome the second half of year with many new opportunities and CFA events. At this networking event, we have some interesting games that have been prepared to enjoy.

Therefore, we are pleased to invite you and your partner to THE NETWORKING EVENT - THE NEW GAME, exclusively for CFA Charterholders and CFA Charter Pendings. This is a complementary event for CFA Charterholders and CFA Charter Pendings, bringing you the opportunity to intermingle and network in a casual environment.

Join us to have GOOD BEER, GOOD FOOD with GOOD FRIENDS!


Detail:

  • Date: Friday, 17 May 2019

  • Time: 6:00 PM - 9:00 PM

  • Venue: The Gangs, 32 Mac Dinh Chi Street, Dakao ward, District 1, Ho Chi Minh City.

             Please provide your name card and your ticket/qr code at the reception desk for verification.

Attire: Smart Casual

Fees:

  • CFA Charterholders: Free of charge

*                  CFA Charterholder can bring 1 guest for a fee of 200,000VND.

  • CFA Lapsed Charterholders and CFA Charter Pendings: 200,000 VND

                   CFA Lapsed Charterholder and CFA Charter Pending can bring 1 guest for a fee of 400,000 VND.

  • Others (limitation): 400,000 VND

Thông tin vé

CFA Charterholder

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Guest of CFA Charterholder

200.000 VND
400.000 VND Vé ngừng bán online

CFA Charterholder can bring one guest at the cost of VND 200,000/pax

CFA Charter Pending (Level 3 Passer)/ CFA Lapsed Charterholder

200.000 VND
Vé ngừng bán online

Others

400.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

CFA COMMUNITY VIETNAM

Cộng đồng CFA Community Vietnam được thành lập từ năm 2008, là tiền đề để tiến tới thành lập Hội các nhà phân tích tài chính Việt Nam (CFA Society Vietnam) cho các hội viên có chứng chỉ CFA tại Việt Nam – một tổ chức phi lợi nhuận với mục tiêu hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn cho các hội viên CFA và các thí sinh của chương trình CFA Program. CFA Community Vietnam đã và đang mang tới nhiều sự kiện, hội thảo và kết nối cơ hội nghề nghiệp để phát triển nhân lực chuyên nghiệp cho thị trường đầu tư và phân tích tài chính tại Việt Nam

Liên hệ nhà tổ chức