Giới thiệu

[English Is Below]

Chương trình:

6:30 pm - Mở cửa

7:00 PM - Thời gian giao lưu giữa các startups, các nhà đầu tư và cộng đồng doanh nhân Việt, cũng như thời gian cho đồ ăn và lễ tân. 

7:30 PM - Phiên Gây quỹ đám đông và cung ứng đám đông (Pitch & Crowdfunding/Crowdsourcing) bắt đầu

9:30 PM: Kết thúc và Thông báo các giải thưởng và hỗ trợ.

9.30 - 10.30PM: Chương trình giải trí!

Các chú ý quan trọng: 

  • Vé tại cửa là 150,000 VND
  • Hãy đến sớm hơn thời gian bắt đầu khoảng 15 phút, vì mong muốn có thêm thời gian đăng ký và giải toả an ninh hãy đến sớm để chúng tôi có thể bắt đầu chương trình đúng giờ.

5th CrowdFundHer Live!™ tán dương 5 startups Việt có triển vọng tại thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Khởi đầu có thể là một kinh nghiệm khó khăn; Các doanh nhân đang nỗ lực để xác nhận sản phẩm của họ, gây quỹ và tìm những cố vấn phù hợp. Bằng cách khai thác sức mạnh của cộng đồng (crowdfunding/crowdsourcing), các doanh nhân có thể nâng cao nhận thức của mình về thương hiệu, xác nhận thị trường, cũng như thu hút các nhà đầu tư tiềm năng và gặp gỡ những khách hàng tương lai. Đó chính xác là những gì 5th CrowdFundHer Live!™ sẽ cung cấp cho những người tham dự.

5 công ty mới thành lập có cơ hội toả sáng và kinh doanh và kết hợp trực tiếp với các nhà đầu tư, cố vấn, đồng nghiệp và các change makers.

Đối với khán giả, cơ hội thú vị để hỗ trợ các doanh nhân khác, được khen thưởng với đặc quyền, được cảm hứng và được lên sân khấu tiếp theo!

 

——— 

 

Agenda:

6:30 PM – Doors Open 

7:00 PM – Reception with catered hors d’oeuvres and mingling with startups, investors, and the entrepreneurs community

7:30 PM Sharp – Pitch & Crowdfunding session Begins

9:30 PM: Closing remarks & Announcements.

9.30 - 10.30 PM: After Party!

Important note:

  • Door ticket will be at 150,000 VND
  • We are expecting the registration and security clearance to take a bit of time so please plan to arrive as early as possible so that we can start the programme on time. 

-----

The 5th CrowdFundHer Live™ is celebrating 5 startups from Vietnam!

Starting up can be a daunting experience; entrepreneurs are struggling to validate their product, raise funds and find the right mentors. By harnessing the power of crowdfunding, entrepreneurs can raise brand awareness, validate their market, attract potential investors and actively engage with future customers. That's exactly what CrowdFundHer Live!™ offers to its participants and graduates.

5 startups with an opportunity to pitch their business live to you - investors, mentors, fellow entrepreneurs, and change makers.

To You, this is YOUR opportunity to support other entrepreneurs, get rewarded with perks, be inspired and be on stage next!

Thông tin vé

Regular Ticket

149.000 VND
Vé ngừng bán online

Quyền bỏ phiếu và hỗ trợ cho các startups
Địa chỉ liên hệ của bạn được lưu cẩn thận
Đặt câu câu hỏi cho startups
Đồ ăn và nước uống
Tiệc giải trí sau buổi hội thảo
Miễn phí vào mạng
Lời mời và các ưu đãi cho các sự kiện sắp tới khác
Hộp quà tặng
——
Right to vote and submit for startups
Your contacts are genuinely saved
Raise your questions for startups
Food and Beverages
Party after the seminar
Free to network
Invitation and discount for other upcoming events
Goodie box

Limited Early Bird Ticket

99.000 VND
Vé ngừng bán online

Quyền bỏ phiếu và hỗ trợ cho các startups
Địa chỉ liên hệ của bạn được lưu cẩn thận
Đặt câu câu hỏi cho startups
Đồ ăn và nước uống
Tiệc giải trí sau buổi hội thảo
Miễn phí vào mạng
Lời mời và các ưu đãi cho các sự kiện sắp tới khác
Hộp quà tặng
——
Right to vote and submit for startups
Your contacts are genuinely saved
Raise your questions for startups
Food and Beverages
Party after the seminar
Free to network
Invitation and discount for other upcoming events
Goodie box

Nhà tổ chức

Woomentum

If you are a female entrepreneur looking to start or grow your business in Asia, this is the right space for you! Connect to our trusted community of experts and mentors on Woomentum.com and ready to help you succeed!

Liên hệ nhà tổ chức