Giới thiệu

(En français plus bas)

Trung tâm văn hóa Pháp - L’Espace xin thông báo
Vì lý do bất khả kháng, chương trình đêm nhạc Chaton ngày 23.03.2019 sẽ bị hủy. 
Để được hoàn trả tiền vé đã mua, xin vui lòng liên hệ với Ticketbox.

Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này.

----------

Pour des raisons de force majeure, le concert Chaton qui aura lieu le 23.03.2019 a été annulé. 
Nous vous remercions de bien vouloir contacter Ticketbox pour le remboursement.

Nous nous excusons sincèrement pour la gêne occasionnée

 

Thông tin vé

Tarif I Giá vé

210.000 VND
Vé ngừng bán online

Tarif membre I Giá vé thành viên

130.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé ưu đãi dành cho thành viên của L'Espace, thẻ thành viên sẽ được yêu cầu xuất trình khi đến xem đêm diễn

Tarif étudiant I Giá vé sinh viên

100.000 VND
Vé ngừng bán online

Giá vé ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên. Thẻ học sinh, sinh viên sẽ được yêu cầu xuất trình khi đến xem đêm diễn

Nhà tổ chức

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHÁP TẠI HÀ NỘI-L'ESPACE

Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội – L’Espace là nơi giao lưu gặp gỡ về ngôn ngữ, văn hóa Pháp và các nước Pháp ngữ. Đây là trung tâm giảng dạy tiếng Pháp và là một trong những địa chỉ quen thuộc của đời sống văn hóa nghệ thuật Hà Nội.

Liên hệ nhà tổ chức