Giới thiệu

 

TỔNG QUAN

Quản lý ngành hàng là gì? Chương trình giới thiệu đến người học các công cụ, quy trình và phương pháp mang lại cơ hội tăng trưởng qua quản lý ngành hàng. Người tham dự sẽ hiểu và lên kế hoạch ngành hàng hiệu quả, xây dựng mối quan hệ ngành hàng giữa nhà cung cấp và nhà bán lẻ, cũng như thuyết phục người mua hàng bằng cách tập trung vào chiến thuật và các đề xuất gợi ý bên trong cửa hàng.

Chương trình gồm 03 phần chính:

 • Tổng quan chiến lược bán lẻ và quản lý ngành hàng.
 • Cách thức phát triển chiến lược quản trị ngành hàng. 
 • Cách thức xây dựng kế hoạch  triển khai chiến lược quản trị ngành hàng cho chuỗi cửa hàng.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

 • Hiểu cách thức chiến lược bán lẻ định hướng tổng thể quá trình quản lý ngành hàng cho toàn bộ chuỗi cửa hàng.
 • Hiểu cách thức sử dụng quy trình 08 bước quản lý ngành hàng cho chuỗi cửa hàng.
 • Biết cách ngành hàng định nghĩa, phân loại và xác định cách tiếp cận tốt nhất cho hệ thống cửa hàng dựa trên đặc điểm của cửa hàng.
 • Xác định chức năng, và chiến lược ngành hàng dựa trên người mua hàng mục tiêu và các ngành hàng quan trọng nhất.
 • Hiểu nguồn dữ liệu chính dùng trong quản lý ngành hàng, bao gồm cách sử dụng và nguồn truy cập dữ liệu này cho việc xây dựng chỉ tiêu cho ngành ngành hàng.
 • Biết các yếu tố quan trọng để triển khai thành công kế hoạch ngành hàng.
 • Ra các quyết định chiến lược hệ thống cửa hàng liên quan đến phân loại hiệu quả, quản lý không gian, giá cả và khuyến mãi.

 

NỘI DUNG & KHÁI NIỆM CHÍNH

 • Chiến lược bán lẻ
 • Quản lý ngành hàng
 • Định nghĩa & phân khúc ngành hàng
 • Chức năng & chiến lược ngành hàng
 • Hiểu và sử dụng dữ liệu
 • Đánh giá ngành hàng
 • Quy trình phân loại & phân tích hiệu quả ngành hàng
 • Quản lý không gian trưng bày (quầy kệ)
 • Phân tích chiến lược giá
 • Phân tích chiến lược khuyến mãi

 

CHƯƠNG TRÌNH PHÙ HỢP VỚI

 • Chủ sở hữu/người quản lý điều hành các doanh nghiệp bán lẻ
 • Đội ngũ quản lý các bộ phận chức năng doanh nghiệp bán lẻ
 • Quản lý ngành hàng (quản lý chuỗi cung ứng)
 • Quản lý tiếp thị của các nhà cung cấp (các nhãn hàng)

 

Chương trình do Athena Retailconsulting và Beautiful Mind Consulting phối hợp tổ chức

Date: July 25th & 26th, 2019 

Time: 08:30 – 17:30

Venue: SaiGon Export Center, 92 Nguyen Hue Boulevard, Dist. 1, HCMC

RSVP by July 12, 2019

Thông tin vé

Standard fee

5.500.000 VND
Vé ngừng bán online

Phí tham dự bao gồm:

10% VAT
Tài liệu cho người tham dự
4 Ăn nhẹ giữa giờ
2 Ăn Trưa
Có thể thay đổi người tham dự, tuy nhiên phí đăng ký sẽ không được hoàn trả nếu không tham dự không hủy tham dự.

Early bird (before 21/06/2019)

4.730.000 VND
Vé ngừng bán online

Phí tham dự bao gồm:

10% VAT
Tài liệu cho người tham dự
4 Ăn nhẹ giữa giờ
2 Ăn Trưa
Có thể thay đổi người tham dự, tuy nhiên phí đăng ký sẽ không được hoàn trả nếu không tham dự không hủy tham dự.

Group Registering fee (4 Seats)

4.400.000 VND
Vé ngừng bán online

Phí tham dự bao gồm:

10% VAT
Tài liệu cho người tham dự
4 Ăn nhẹ giữa giờ
2 Ăn Trưa
Có thể thay đổi người tham dự, tuy nhiên phí đăng ký sẽ không được hoàn trả nếu không tham dự không hủy tham dự.

Nhà tổ chức

Beautiful Mind Consulting

We started Beautiful Mind in 2009 with the idea of helping managers understand their problems clearly and speedily; then helping them find a creative solutions and finally facilitating them to make practical and efficient action plans. We offer training, consulting on communication and implementation business strategy through edutainment. Such as movies and business simulation games to help managers experience real world situations, recognizing and owning the problems, and making actions to solve the problems. In addition, the process also improves the learner’s capability for self-discovering and self-learning to help making their companies’ visions happened.


Liên hệ nhà tổ chức