Giới thiệu

Following the great Christmas concert series last year, when $7,500 was raised for the local charity Loreto, The International Choir & Orchestra (ICO) HCMC are proud to announce that this year we will be giving two Christmas concerts, on Friday 02 December and on Saturday 03 December, at St Paul's Convent Chapel in District 1. 

Please join us and pre-celebrate Christmas with your local community, your family and your friends – sing traditional Christmas carols and support children in need with your ticket donation. Suggested ticket donation: VND 100,000 for adults, and VND 50,000 for children and students. 

Thank you for supporting Loreto and ICO HCMC.

Thông tin vé

Free Ticket Entry with Suggested Donation

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Suggested donations per ticket are:

Adults - VND 100,000
Students & children - VND 50,000

Nhà tổ chức

The International Choir & Orchestra HCMC

We are an established international group of choir singers and orchestra musicians based in Ho Chi Minh City. Consisting mainly of expats, we share our passion for classical music with the local community in the city and give two annual concerts that raise considerable funds for Vietnamese charities. We believe that the language of music is universal and we would like to hope that besides providing exciting cultural events in Ho Chi Minh City, our concerts get the local community to mix and bond.

Chúng tôi là một dàn hợp xướng và dàn nhạc quốc tế uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các thành viên trong nhóm chủ yếu là người nước ngoài, cùng chia sẻ niềm đam mê nhạc cổ điển với cộng đồng địa phương trên toàn thành phố. Mỗi năm chúng tôi tổ chức hai buổi hòa nhạc để gây quỹ cho các chương trình từ thiện tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng ngôn ngữ âm nhạc mang tính toàn cầu, đồng thời hy vọng ngoài việc mang đến một sự kiện văn hóa đặc sắc tại Thành phố Hồ Chí Minh, buổi hòa nhạc còn tạo ra sự kết nối giữa cộng đồng địa phương.

Liên hệ nhà tổ chức