Giới thiệu

English below

-------------------

Ngọn lửa sáng tạo ngành Marketing & Communication tiếp tục bùng cháy vào tháng 4 này!

 

Sẵn sàng học hỏi từ những ý tưởng truyền thông được 'nhào nặn' chỉ trong 24 - 48h?

Tò mò muốn biết người trẻ dùng sức sáng tạo giải quyết vấn đề xã hội nan giải ra sao?

Luôn tìm kiếm cơ hội lắng nghe từ chuyên gia kỳ cựu tới từ các agency hàng đầu?

 

Vậy thì bạn không thể bỏ qua vòng chung kết Vietnam Young Lions 2018 - nơi hội tụ những ý tưởng  đột phá của những ‘sư tử trẻ’ dưới 30 tuổi đang làm việc trong ngành Marketing & Communication.

 

Vietnam Young Lions 2018 - cuộc thi tìm kiếm tài năng sáng tạo trẻ mùa thứ 3 có một một điểm mới mà bạn không thể bỏ lỡ: lần đầu tiên, vòng chung kết (Presentation Day) của Vietnam Young Lions sẽ mở cửa cho TẤT CẢ các ‘tín đồ sáng tạo'. Đây dịp để bạn mở rộng kiến thức với top 7 ý tưởng ‘chất lừ' đến từ 3 hạng mục Marketers, Digital và Film. Đây cũng là thời điểm duy nhất trong năm những chuyên gia hàng đầu trong ngành Marketing & Communication cùng hội tụ và chia sẻ ý kiến của mình về các giải pháp sáng tạo giúp giải quyết một vấn đề xã hội nan giải. Nhanh tay đăng ký để giữ những chỗ đẹp nhất cho bạn cùng đồng đội.

 

Lưu ý: Vòng chung kết sẽ diễn ra hoàn toàn bằng tiếng Anh. Kết quả sẽ được công bố vào đêm trao giải ngày 18.04.2018.

 

Nội dung chi tiết:

 

1 - Học Bổng Roger Hatchuel - 07:40 - 10:00

 

07:40 - 8:00: check-in

08:00 - 8:10: giới thiệu học bổng | Introducing Roger Hatchuel Scholarship

08:10 - 10:00: top 7 thuyết trình | Presentations from Top 7

 

2 - Hạng mục Digital - 10:20 - 12:20

 

10:20 - 10:40: check-in

10:40 - 10:50: giới thiệu đề thi hạng mục Digital | Introducing Digital category

10:50 - 12:20: top 7 hạng mục Digital thuyết trình | Presentations from Top 7

 

3 - Hạng mục Marketers - 13:20 - 15:20

 

13:20 - 13:40: check-in

13:40 - 13:50: giới thiệu đề thi hạng mục Marketers | Introducing Marketers category

13:50 - 15:20: top 7 hạng mục Marketers thuyết trình | Presentations from Top 7

 

4 - Hạng mục Film - 15:30 - 17:30

 

15:30 - 15:50: check-in

15:50 - 16:00: giới thiệu đề thi hạng mục Film | Introducing Film category

16:00 - 17:30: top 7 hạng mục Film thuyết trình | Presentations from Top 7

 

---------------------

The fire of creativity in Marketing & Communication continues to burn this April!

 

Ready to learn from communication ideas ‘crafted’ within 24 – 48 hours only? Curious about how young people use their creativity to solve difficult social problems? Looking for a chance to learn from experienced experts of leading agencies?

 

Don’t miss the finale of Vietnam Young Lions 2018 – the hub of innovative ideas of the ‘young lions’ under 30s working in the Marketing & Communication sector.

 

Vietnam Young Lions 2018 – a competition searching for young creative talents in the 3rd season has something new that can’t be missed. For the first time, the finale (Presentation Day) will be open for ALL ‘creative-holics’. This is your chance to widen the knowledge from top 7 ‘coolest’ ideas in 3 categories Marketers, Digital and Film. Notably, this is the only time in the year, top experts in Marketing & Communication gather and share their points on creative solutions for difficult social problems. Hurry up, get the best seats for you and your team!

 

Note: The presentation day will be completely delivered in English. The final result will be announced at the awards ceremony on 18.04.2018.

 

Detailed agenda:

 

1 - Roger Hatchuel Scholarship - 07:40 - 10:00

 

07:40 - 8:00: check-in

08:00 - 8:10: Roger Hatchuel Scholarship introduction

08:10 - 10:00: top 7 presentations

 

2 – Digital Category - 10:20 - 12:20

 

10:20 - 10:40: check-in

10:40 - 10:50: Digital category introduction

10:50 - 12:20: top 7 Digital category presentations

 

3 – Marketers Category - 13:20 - 15:20

 

13:20 - 13:40: check-in

13:40 - 13:50: Marketers category introduction

13:50 - 15:20: top 7 Marketers category presentations

 

4 – Film Category - 15:30 - 17:30

 

15:30 - 15:50: check-in

15:50 - 16:00: Film category introduction

16:00 - 17:30: top 7 Film category presentations

Thông tin vé

Học bổng Roger Hatchuel - Standard

180.000 VND
Vé ngừng bán online

Học bổng Roger Hatchuel - Standard

180.000 VND
Vé ngừng bán online

Học bổng Roger Hatchuel - Standard

180.000 VND
Vé ngừng bán online

Học bổng Roger Hatchuel - Combo 2 tickets

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Học bổng Roger Hatchuel - Combo 2 tickets

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Học bổng Roger Hatchuel - Combo 02 tickets

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Học bổng Roger Hatchuel - Combo 5 tickets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Học bổng Roger Hatchuel - Combo 5 tickets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Học bổng Roger Hatchuel - Combo 05 tickets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Digital - Standard

180.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Digital - Standard

180.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Digital - Standard

180.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Digital - Standard

180.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Digital - Standard

180.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Digital - Standard

180.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Digital - Combo 2 Tickets

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Digital - Combo 2 Tickets

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Digital - Combo 2 Tickets

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Digital - Combo 2 Tickets

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Digital - Combo 2 Tickets

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Digital - Combo 02 Tickets

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Digital - Combo 5 Tickets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Digital - Combo 5 Tickets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Digital - Combo 5 Tickets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Digital - Combo 5 Tickets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Digital - Combo 5 Tickets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Digital - Combo 05 Tickets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Standard

180.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Standard

180.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Standard

180.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Standard

180.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Standard

180.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Standard

180.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Standard

180.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Standard

180.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Standard

180.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Standard

180.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Standard

180.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Standard

180.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Standard

180.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Standard

180.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Combo 2 Tickets

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Combo 2 Tickets

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Combo 2 Tickets

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Combo 2 Tickets

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Combo 2 Tickets

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Combo 2 Tickets

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Combo 2 Tickets

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Combo 2 Tickets

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Combo 2 Tickets

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Combo 2 Tickets

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Combo 2 Tickets

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Combo 2 Tickets

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Combo 2 Tickets

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Combo 02 Tickets

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Combo 5 Tickets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Combo 5 Tickets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Combo 5 Tickets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Combo 5 Tickets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Combo 5 Tickets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Combo 5 Tickets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Combo 5 Tickets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Combo 5 Tickets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Combo 5 Tickets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Combo 5 Tickets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Combo 5 Tickets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Combo 5 Tickets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Combo 5 Tickets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Marketers - Combo 05 Tickets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Standard

180.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Standard

180.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Standard

180.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Standard

180.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Standard

180.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Standard

180.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Standard

180.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Standard

180.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Standard

180.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Standard

180.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Standard

180.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Standard

180.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Standard

180.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Standard

180.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Combo 2 Tickets

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Combo 2 Tickets

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Combo 2 Tickets

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Combo 2 Tickets

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Combo 2 Tickets

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Combo 2 Tickets

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Combo 2 Tickets

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Combo 2 Tickets

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Combo 2 Tickets

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Combo 2 Tickets

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Combo 2 Tickets

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Combo 2 Tickets

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Combo 2 Tickets

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Combo 02 Tickets

340.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Combo 5 Tickets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Combo 5 Tickets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Combo 5 Tickets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Combo 5 Tickets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Combo 5 Tickets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Combo 5 Tickets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Combo 5 Tickets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Combo 5 Tickets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Combo 5 Tickets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Combo 5 Tickets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Combo 5 Tickets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Combo 5 Tickets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Combo 5 Tickets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Hạng Mục Film - Combo 05 Tickets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Combo 02 Hạng Mục

320.000 VND
Vé ngừng bán online

khách có thể chọn 2 sessions muốn xem với các trường hợp sau:
Roger Hatchuel + Digital; hoặc
Roger Hatchuel + Film; hoặc
Roger Hatchuel + Marketers; hoặc
Digital + Film; hoặc
Digital + Marketers; hoặc
Film + Marketers; hoặc
Marketers + Digital

Combo 02 Hạng Mục

320.000 VND
Vé ngừng bán online

khách có thể chọn 2 sessions muốn xem với các trường hợp sau:
Roger Hatchuel + Digital; hoặc
Roger Hatchuel + Film; hoặc
Roger Hatchuel + Marketers; hoặc
Digital + Film; hoặc
Digital + Marketers; hoặc
Film + Marketers; hoặc
Marketers + Digital

Combo 02 Hạng Mục

320.000 VND
Vé ngừng bán online

khách có thể chọn 2 sessions muốn xem với các trường hợp sau:
Roger Hatchuel + Digital; hoặc
Roger Hatchuel + Film; hoặc
Roger Hatchuel + Marketers; hoặc
Digital + Film; hoặc
Digital + Marketers; hoặc
Film + Marketers; hoặc
Marketers + Digital

Combo 02 Hạng Mục

320.000 VND
Vé ngừng bán online

khách có thể chọn 2 sessions muốn xem với các trường hợp sau:
Roger Hatchuel + Digital; hoặc
Roger Hatchuel + Film; hoặc
Roger Hatchuel + Marketers; hoặc
Digital + Film; hoặc
Digital + Marketers; hoặc
Film + Marketers; hoặc
Marketers + Digital

Combo 02 Hạng Mục

320.000 VND
Vé ngừng bán online

khách có thể chọn 2 sessions muốn xem với các trường hợp sau:
Roger Hatchuel + Digital; hoặc
Roger Hatchuel + Film; hoặc
Roger Hatchuel + Marketers; hoặc
Digital + Film; hoặc
Digital + Marketers; hoặc
Film + Marketers; hoặc
Marketers + Digital

Combo 02 Hạng Mục

320.000 VND
Vé ngừng bán online

khách có thể chọn 2 sessions muốn xem với các trường hợp sau:
Roger Hatchuel + Digital; hoặc
Roger Hatchuel + Film; hoặc
Roger Hatchuel + Marketers; hoặc
Digital + Film; hoặc
Digital + Marketers; hoặc
Film + Marketers; hoặc
Marketers + Digital

Combo 02 Hạng Mục

320.000 VND
Vé ngừng bán online

khách có thể chọn 2 sessions muốn xem với các trường hợp sau:
Roger Hatchuel + Digital; hoặc
Roger Hatchuel + Film; hoặc
Roger Hatchuel + Marketers; hoặc
Digital + Film; hoặc
Digital + Marketers; hoặc
Film + Marketers; hoặc
Marketers + Digital

Combo 02 Hạng Mục

320.000 VND
Vé ngừng bán online

khách có thể chọn 2 sessions muốn xem với các trường hợp sau:
Roger Hatchuel + Digital; hoặc
Roger Hatchuel + Film; hoặc
Roger Hatchuel + Marketers; hoặc
Digital + Film; hoặc
Digital + Marketers; hoặc
Film + Marketers; hoặc
Marketers + Digital

Combo 02 Hạng Mục

320.000 VND
Vé ngừng bán online

khách có thể chọn 2 sessions muốn xem với các trường hợp sau:
Roger Hatchuel + Digital; hoặc
Roger Hatchuel + Film; hoặc
Roger Hatchuel + Marketers; hoặc
Digital + Film; hoặc
Digital + Marketers; hoặc
Film + Marketers; hoặc
Marketers + Digital

Combo 02 Hạng Mục

320.000 VND
Vé ngừng bán online

khách có thể chọn 2 sessions muốn xem với các trường hợp sau:
Roger Hatchuel + Digital; hoặc
Roger Hatchuel + Film; hoặc
Roger Hatchuel + Marketers; hoặc
Digital + Film; hoặc
Digital + Marketers; hoặc
Film + Marketers; hoặc
Marketers + Digital

Combo 02 Hạng Mục

320.000 VND
Vé ngừng bán online

khách có thể chọn 2 sessions muốn xem với các trường hợp sau:
Roger Hatchuel + Digital; hoặc
Roger Hatchuel + Film; hoặc
Roger Hatchuel + Marketers; hoặc
Digital + Film; hoặc
Digital + Marketers; hoặc
Film + Marketers; hoặc
Marketers + Digital

Combo 02 Hạng Mục

320.000 VND
Vé ngừng bán online

khách có thể chọn 2 sessions muốn xem với các trường hợp sau:
Roger Hatchuel + Digital; hoặc
Roger Hatchuel + Film; hoặc
Roger Hatchuel + Marketers; hoặc
Digital + Film; hoặc
Digital + Marketers; hoặc
Film + Marketers; hoặc
Marketers + Digital

Combo 02 Hạng Mục

320.000 VND
Vé ngừng bán online

khách có thể chọn 2 sessions muốn xem với các trường hợp sau:
Roger Hatchuel + Digital; hoặc
Roger Hatchuel + Film; hoặc
Roger Hatchuel + Marketers; hoặc
Digital + Film; hoặc
Digital + Marketers; hoặc
Film + Marketers; hoặc
Marketers + Digital

Combo 03 Hạng Mục - Digital + Marketers + Film

420.000 VND
Vé ngừng bán online

Combo 02 Hạng Mục

320.000 VND
Vé ngừng bán online

khách có thể chọn 2 sessions muốn xem với các trường hợp sau:
Roger Hatchuel + Digital; hoặc
Roger Hatchuel + Film; hoặc
Roger Hatchuel + Marketers; hoặc
Digital + Film; hoặc
Digital + Marketers; hoặc
Film + Marketers; hoặc
Marketers + Digital

Combo 03 Hạng Mục

420.000 VND
Vé ngừng bán online

khách có thể chọn 3 sessions muốn xem với các trường hợp sau:
Roger Hatchuel + Film + Digital; hoặc
Roger Hatchuel + Film + Marketers; hoặc
Roger Hatchuel + Digital + Marketers; hoặc
Film + Digital + Marketers

Combo 03 Hạng Mục

420.000 VND
Vé ngừng bán online

khách có thể chọn 3 sessions muốn xem với các trường hợp sau:
Roger Hatchuel + Film + Digital; hoặc
Roger Hatchuel + Film + Marketers; hoặc
Roger Hatchuel + Digital + Marketers; hoặc
Film + Digital + Marketers

Combo 03 Hạng Mục

420.000 VND
Vé ngừng bán online

khách có thể chọn 3 sessions muốn xem với các trường hợp sau:
Roger Hatchuel + Film + Digital; hoặc
Roger Hatchuel + Film + Marketers; hoặc
Roger Hatchuel + Digital + Marketers; hoặc
Film + Digital + Marketers

Combo 03 Hạng Mục

420.000 VND
Vé ngừng bán online

khách có thể chọn 3 sessions muốn xem với các trường hợp sau:
Roger Hatchuel + Film + Digital; hoặc
Roger Hatchuel + Film + Marketers; hoặc
Roger Hatchuel + Digital + Marketers; hoặc
Film + Digital + Marketers

Combo 03 Hạng Mục

420.000 VND
Vé ngừng bán online

khách có thể chọn 3 sessions muốn xem với các trường hợp sau:
Roger Hatchuel + Film + Digital; hoặc
Roger Hatchuel + Film + Marketers; hoặc
Roger Hatchuel + Digital + Marketers; hoặc
Film + Digital + Marketers

Combo 03 Hạng Mục

420.000 VND
Vé ngừng bán online

khách có thể chọn 3 sessions muốn xem với các trường hợp sau:
Roger Hatchuel + Film + Digital; hoặc
Roger Hatchuel + Film + Marketers; hoặc
Roger Hatchuel + Digital + Marketers; hoặc
Film + Digital + Marketers

Combo 03 Hạng Mục

420.000 VND
Vé ngừng bán online

khách có thể chọn 3 sessions muốn xem với các trường hợp sau:
Roger Hatchuel + Film + Digital; hoặc
Roger Hatchuel + Film + Marketers; hoặc
Roger Hatchuel + Digital + Marketers; hoặc
Film + Digital + Marketers

Combo 03 Hạng Mục

420.000 VND
Vé ngừng bán online

khách có thể chọn 3 sessions muốn xem với các trường hợp sau:
Roger Hatchuel + Film + Digital; hoặc
Roger Hatchuel + Film + Marketers; hoặc
Roger Hatchuel + Digital + Marketers; hoặc
Film + Digital + Marketers

Combo 03 Hạng Mục

420.000 VND
Vé ngừng bán online

khách có thể chọn 3 sessions muốn xem với các trường hợp sau:
Roger Hatchuel + Film + Digital; hoặc
Roger Hatchuel + Film + Marketers; hoặc
Roger Hatchuel + Digital + Marketers; hoặc
Film + Digital + Marketers

Combo 03 Hạng Mục

420.000 VND
Vé ngừng bán online

khách có thể chọn 3 sessions muốn xem với các trường hợp sau:
Roger Hatchuel + Film + Digital; hoặc
Roger Hatchuel + Film + Marketers; hoặc
Roger Hatchuel + Digital + Marketers; hoặc
Film + Digital + Marketers

Combo 03 Hạng Mục

420.000 VND
Vé ngừng bán online

khách có thể chọn 3 sessions muốn xem với các trường hợp sau:
Roger Hatchuel + Film + Digital; hoặc
Roger Hatchuel + Film + Marketers; hoặc
Roger Hatchuel + Digital + Marketers; hoặc
Film + Digital + Marketers

Combo 03 Hạng Mục

420.000 VND
Vé ngừng bán online

khách có thể chọn 3 sessions muốn xem với các trường hợp sau:
Roger Hatchuel + Film + Digital; hoặc
Roger Hatchuel + Film + Marketers; hoặc
Roger Hatchuel + Digital + Marketers; hoặc
Film + Digital + Marketers

Combo 03 Hạng Mục

420.000 VND
Vé ngừng bán online

khách có thể chọn 3 sessions muốn xem với các trường hợp sau:
Roger Hatchuel + Film + Digital; hoặc
Roger Hatchuel + Film + Marketers; hoặc
Roger Hatchuel + Digital + Marketers; hoặc
Film + Digital + Marketers

Nhà tổ chức

AIM Academy is the central hub of extensive initiatives to elevate the standards of Marketing & Communications industry in Vietnam via hands-on training, industry networking, and exposure to global festivals.

Since established in 2011, AIM Academy has been committed to developing and connecting talents, as well as promoting international awards to the industry. With constant devotion, AIM Academy envisions one day Vietnam will mark its name on the map of global Marketing & Communications landscape.

Start your Marketing & Communications journey with us today.

Liên hệ nhà tổ chức