Giới thiệu

FROM LOCAL TO GLOBAL
XÂY DỰNG MÔ HÌNH NHƯỢNG QUYỀN QUỐC TẾ

*𝘍𝘰𝘳 𝘌𝘯𝘨𝘭𝘪𝘴𝘩 𝘱𝘭𝘦𝘢𝘴𝘦 𝘴𝘤𝘳𝘰𝘭𝘭 𝘥𝘰𝘸𝘯*
––––––
Nằm trong Chuỗi sự kiện hội thảo thuộc Triển lãm Cộng nghệ Cửa hàng & Nhượng quyền Thương hiệu 2019. Hội thảo Chuyên đề: From local to global - Xây dựng Mô hình Nhượng quyền Quốc tế được dẫn dắt bởi Doanh nhân-Diễn giả: Nguyễn Phi Vân (thành viên sáng lập Công ty Retail & Franchise Asia) sẽ giải đáp thắc mắc cũng như giúp đỡ các quý doanh nghiệp có được bước đầu vững chắc trong công cuộc xây dựng thương hiệu nhượng quyền, đưa thương hiệu nhượng quyền Việt vươn xa.

. Thời gian: 18/04/2019 (9-12h)
. Địa điểm: SIHUB, 273 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng quan buổi hội thảo:
_ 𝟗:𝟎𝟎 - 𝟗:𝟎𝟓: Công ty COEX giới thiệu
_ 𝟗:𝟎𝟓 - 𝟗:𝟒𝟓: From local to global - Chia sẻ bí quyết cần thiết cho việc chuẩn bị cho một mô hình kinh doanh toàn cầu từ ngày đầu tiên.
Diễn giả: 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗣𝗵𝗶 𝗩𝗮̂𝗻
_ 𝟗:𝟒𝟓 - 𝟏𝟎:𝟑𝟎: Bàn luận chuyên đề - Chuẩn bị gia nhập vào quốc tế: Cơ hội và thách thức.
𝗧𝗵𝗮𝗺 𝗹𝘂𝗮̣̂𝗻 𝘃𝗶𝗲̂𝗻:
. Lê Thị Ngoc Thuỷ - Founder & CEO, 𝗩𝗶𝘃𝗮 𝗦𝘁𝗮𝗿;
. Hồ Kim Ngân - Founder & CEO, 𝗦𝘁𝗮𝗿 𝗛𝗼𝗺𝗲 𝗦𝗽𝗮;
. Đinh Nhật Linh - Founder & CEO, 𝗣𝗔𝗖𝗖.
Đồng hành : Nguyễn Tuyết Nhung - Founder & CEO, 𝗡𝗮𝗻𝗻𝗮’𝘀 𝗞𝗶𝘁𝗰𝗵𝗲𝗻.
_ 𝟏𝟎:𝟑𝟎 - 𝟏𝟏:𝟎𝟎: Q&A

----------------------------------------------------

Located in the Seminar series of Vietnam Int'l Retailtech & Franchise 2019. Seminar: From local to global - Building an International Franchise Model led by Entrepreneur-Speaker: Nguyen Phi Van (founding member of Retail & Franchise Asia Company) will answer your questions as well as help your business get a firm initial step in building franchise brand, bringing Vietnamese franchise go far.

. Time: April 18th, 2019. (9am - 12am)
. Venue: SIHUB, 273 Điện Biên Phủ Street, Ward 7, Dis. 3, Hồ Chí Minh City.

Agenda:
_ 𝟗:𝟎𝟎 - 𝟗:𝟎𝟓: Coex intro
_ 𝟗:𝟎𝟓 - 𝟗:𝟒𝟓: From local to global - Practical tips on preparing for a global business model from day 1
𝗦𝗽𝗲𝗮𝗸𝗲𝗿: 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗣𝗵𝗶 𝗩𝗮̂𝗻
- 𝟗:𝟒𝟓 - 𝟏𝟎:𝟑𝟎: Panel discussion - Grooming for global: Opportunities and challenges
𝗣𝗮𝗻𝗲𝗹𝗶𝘀𝘁𝘀:
. Lê Thị Ngoc Thuỷ - Founder & CEO, 𝗩𝗶𝘃𝗮 𝗦𝘁𝗮𝗿;
. Hồ Kim Ngân - Founder & CEO, 𝗦𝘁𝗮𝗿 𝗛𝗼𝗺𝗲 𝗦𝗽𝗮;
. Đinh Nhật Linh - Founder & CEO, 𝗣𝗔𝗖𝗖.
𝗠𝗼𝗱𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿: Nguyễn Tuyết Nhung - Founder & CEO, 𝗡𝗮𝗻𝗻𝗮’𝘀 𝗞𝗶𝘁𝗰𝗵𝗲𝗻.
- 𝟏𝟎:𝟑𝟎 - 𝟏𝟏:𝟎𝟎: Q&A

Thông tin vé

Vé Early-bird

150.000 VND
Vé ngừng bán online

Đăng kí sớm trước 12Am 04/04/2019 để được Vé Early-bird

Vé Standard

200.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

COEX

Coex là đơn vị sở hữu trung tâm triển lãm, hội nghị, mặt bằng hàng đầu của Hàn Quốc và là đơn vị tổ chức Hội nghị, Triển lãm thương mại lớn nhất tại Hàn Quốc, với những sự kiện, triển lãm, hội nghị mang tính đẳng cấp trong khu vực và quốc tế.
Là công ty Hàn Quốc đầu tiên của loại hình này, với hơn ba thập kỷ kinh nghiệm trong tổ chức hội nghị và triển lãm thương mại quốc tế.
Ở Việt Nam, COEX đã tổ chức thành công rất nhiều triển lãm thành công như:
VIETRF - Triển lãm Quốc tế Công nghệ cửa hàng và Nhượng Quyền thương hiệu http://vietrf.com
Coffee Expo: Triển lãm Quốc tế Coffee Expo http://vietcoffeefair.com/
VIPREMIUM: Triển lãm Quốc tế Nguồn Sản phẩm cao cấp tại Thị trường Việt Nam http://vipremium.vn
VietbabyFair: Triển lãm Quốc tế Sản phẩm, Dịch vụ cho Mẹ bầu, Mẹ & Trẻ Em http://vietbabyfair.com.vn
VIMAF & VSIF: Triển lãm Quốc tế Máy móc – Thiết bị Công nghiệp tại Việt Nam http://vimaf.vn

Liên hệ nhà tổ chức