Giới thiệu

Chương trình gồm vở Múa Rối vui nhộn: "Ăn Khế Trả Vàng"...xiếc vui nhộn...

 

 

 

 

 

Thông tin vé

GA

100.000 VND
Vé chưa mở bán

Nhà tổ chức

Công Ty TNHH MTV Nhà Hát Trẻ

Phục vụ biểu diễn các chương trình múa rối dành cho các bé thiếu nhi

Liên hệ nhà tổ chức