Giới thiệu

Chương trình gồm vở Múa Rối vui nhộn: "SỰ TÍCH CHÚ CUỘI và CÂY ĐA THẦN"...Vui Trung Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin vé

GA

100.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Công Ty TNHH MTV Nhà Hát Trẻ

Phục vụ biểu diễn các chương trình múa rối dành cho các bé thiếu nhi

Liên hệ nhà tổ chức