Giới thiệu

Sự kiện dành riêng cho cấp Lãnh đạo các Tập đoàn/ Doanh nghiệp/ Tổ chức hoạt động tại Việt Nam.

Đến với Hội thảo: “Chuyển hóa năng lượng: Công thức thành công của những nhà Lãnh đạo hàng đầu” dành cho các vị Lãnh đạo/ Quản lý cấp cao của các Tập đoàn, Doanh nghiệp tại Việt Nam, Global Coach Alain Goudsmet, Huấn luyện viên của các vị Lãnh đạo/ Quản lý cấp cao của các Tập đoàn Đa quốc gia như Auchan, Abbott, Tata, IBM, P&G, PwC, Deloitte, Subway, Air France, Accor, MasterCard, ING Bank, GSK, Heineken, Almarai… sẽ trao đổi & cập nhật cùng Đại biểu những thông lệ quốc tế tốt nhất, những công cụ quản trị đã được gọt giũa đạt đến sự tối giản với các nội dung chính:  

  • Bí quyết kiến tạo văn hóa chiến thắng được chuyển tải thông qua những triết lý gần gũi trong thể thao, mang đến thành công cho những nhà lãnh đạo sẵn sàng hành động 
  • Công thức chuyển hoá năng lượng của đội ngũ thành hành động hướng đến việc đạt được các mục tiêu phát huy tối đa năng lực của Cá nhân – Đội nhóm – Tổ chức và tăng trưởng bền vững của Doanh nghiệp 
  • “Ma trận” chuyển dịch năng lực lãnh đạo giúp xây dựng văn hoá doanh nghiệp, dẫn dắt việc thay đổi hành vi của từng cá nhân trong tổ chức nhằm tăng cường hiệu quả thực thi trong Doanh nghiệp

Thông tin vé

Thư mời

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

Mentally Fit Global

Tập đoàn Mentally Fit Global (MFG) là Tập đoàn chuyên Tư vấn triển khai, Huấn luyện & Đào tạo đội ngũ Lãnh đạo & Quản lý cao cấp của các Tập đoàn đa quốc gia và các Tập đoàn/ Doanh nghiệp thành công ở 18 quốc gia tại 5 châu lục. MFG có triết lý huấn luyện rất độc đáo bắt nguồn từ những ứng dụng thành công về quản trị năng lượng cá nhân, đội ngũ và tổ chức. Mục tiêu của MFG là tối đa hóa năng lực của cá nhân, đội ngũ dẫn đến những đột phá về hiệu quả kinh doanh và sự phát triển bền vững của các Tập đoàn/ Doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh trên thế giới luôn biến động.
- Phương pháp tiếp cận của MFG dựa trên nền tảng “Coaching” theo triết lý “Keep it simple. Make it visible”.
- Thách thức khả năng tiềm ẩn của mỗi nhân tố, tạo động lực và sự gắn kết trong hành động để tạo ra sự thay đổi.
- Tôn trọng sự đa dạng của các nền văn hóa, quốc tịch, giới tính, các thế hệ và các lĩnh vực ngành nghề.
- Tiếp cận theo xu hướng kiến tạo và phát triển con người, bởi nó là sự tích hợp của hiệu quả công việc và hạnh phúc.

Liên hệ nhà tổ chức