Giới thiệu

(English: please scroll down)
Có lẽ ai trong chúng ta cũng biết ít nhất một người khuyết tật. Vậy bạn có nhớ lần gần nhất bạn nhìn thấy một người như thế là trong hoàn cảnh nào không? Nếu không phải đang mời bạn mua vé số hay tăm xỉa răng? Hiện trạng là: những người khuyết tật dần trở thành đại diện của sự nghèo và luôn phụ thuộc vào người khác?
Bạn biết tại sao tỉ lệ thất nghiệp của NKT lại rất cao ở Việt Nam? Bạn có tự hỏi tại sao việc làm cho người thất nghiệp lại là một đề tài lớn? Liệu có cơ hội nào cho họ trong những lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn cao như IT? Và liệu bản thân NKT đã sẵn sàng nắm bắt?
Hãy tham gia buổi hướng nghiệp (MIỄN PHÍ): CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP IT CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT - BẠN ĐÃ SẴN SÀNG?
* Tổ chức bởi:
- WEC: Câu lạc bộ Trao Quyền Phụ Nữ của Trung tâm Hoa Kì nằm trong dự án ngoại giao cộng đồng của Chính Phủ Hoa Kỳ, điều phối bởi đại học RMIT Vietnam.
- EnableCode: công ty phần mềm ưu tiên tuyển dụng chuyên viên là NKT.
* Thời gian : 18:00-19:30, Thứ Sáu, 15 Tháng BA 2019
* Địa điểm: Saigon Innovation Hub - 237 Dien Bien Phu, Quận 3
* Nội dung:
- Thử thách và cơ hội nghề nghiệp nào cho NKT tại Việt Nam
- Chia sẻ từ một điển hình NKT làm công việc IT
- Chia sẻ từ một điển hình NKT làm công việc Thiết kế
- EnableCode chia sẻ lộ trình phát triển nghề nghiệp của một nhân viên IT
- Toạ đàm
- Hỏi và đáp
***
Almost everyone knows at least one person with a disability. Unfortunately, though, people with disabilities are overrepresented among the poor. Have you known that there are over 1 million disabled people in working age, with the working ability, but actually not working?
Do you know why there is a high level of disability unemployment in Vietnam? Do you know why is employment of persons with disabilities so important? And if the disability are well-prepared for these?
Let's figure out for FREE with our talkshow: EMPLOYMENT OPPORTUNITY IN IT FOR THE DISABILITY - ARE YOU READY?
Brought to you by:
- WEC: The Women’s Empowerment Club is a United States Government public diplomacy project run by RMIT University Vietnam.
- EnableCode is a software company that employs computing experts with disabilities.
WHEN: March 15 2019, FRI 18:00- 19:30
WHERE: Saigon Innovation Hub - 237 Dien Bien Phu, D3
WHAT:
- Project background: disability situation - challenges and opportunities
- Road-to-success in IT from a testimonial
- Road-to-success in Design from a testimonial
- EnableCode and career roadmap in IT for disabled people
- Panel discussion
- Q&A
*******

Thông tin vé

Đăng ký

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

Women Empowerment Club & Enablecode

www.enablecode.com.vn

Liên hệ nhà tổ chức