Giới thiệu

COACHING “LẤY LẠI PHONG ĐỘ CHO DOANH NGHIỆP.” (Đăng Ký Miễn Phí + Coffree Miễn Phí - Số lượng ghế có hạn)

Thời Gian:  2:00 PM - 5:00 PM, Ngày 08/09/2018

Địa Điểm: Số 11, ngõ 229, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

Coaching 1

 • Lãnh đạo là gì, vị trí của lãnh đạo và nguyên nhân thất bại
 • Giải pháp biến nguồn lực thành mục tiêu
 • Khái niệm lãnh đạo, sản phẩm của nghề lãnh đạo, bán sản phẩm của nghề lãnh đạo

 

Coaching 2

 • Tổng quan về kỹ năng tái cấu trúc
 • Các khái niệm về tái cấu trúc: Thay đổi tư duy, thiết kế lại, xây dựng lại
 • Tính tất yếu của tái cấu trúc, tái lập
 • Các thành tố của nghề lãnh đạo: Tố Chất, quyền lãnh đạo, phương pháp sử dụng quyền lãnh đạo
 • Nội dung tái lập

 

Coaching 3

 

 • Nguyên nhân sinh ra cảm xúc
 • Nâng cao trí tuệ cảm xúc
 • Phản ứng của cảm xúc trong cuộc sống
 • Làm chủ cảm xúc, loại bỏ cảm xúc tiêu cực
 • Vai trò của cảm xúc trong cuộc sống
 • Biểu hiện kém thông minh cảm xúc
 • Mục tiêu và nội dung của quản trị cảm xúc

 

Đăng Ký: https://bnio.vn/su-kien-1

Thông tin vé

Miễn Phí

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Đăng Ký Miễn Phí, có thể đi kèm 1 người

Nhà tổ chức

Kế Toán 29

Dịch Vụ kế toán doanh nghiệp trọn gói,kế toán tổng hợp, kế toán thuế...

Liên hệ nhà tổ chức