Giới thiệu

Bạn ghiền vọc với data sets để dự đoán tương lai hoặc tính toán rủi ro? 

Bạn muốn gặp gỡ cộng đồng với sở thích tao nhã như trên để học hỏi và trau dồi kiến thức? 

Buổi Demo Day của CoderSchool tạo cơ hội cho những học viên khóa Machine Learning tại CoderSchool chia sẻ kiến thức đã học và diễn đạt sự am hiểu về phân tích data sau khóa học tuần với chuyên gia Data Engineer ở LinkedIn. 

Chương trình: 
1. Check-in
2. Áp dụng kiến thức đã học để giải mã data sets
3. Q&A từ khán giả
4. Networking, đồ ăn và thức uống. 

Do you love playing with data sets to predict trends or calculate risks?

Do you want to meet like-minded people to geek out?

CoderSchool's Demo Day will be the opportunity for Machine Learning's students to share what they have learned and apply the knowledge to analyze sample data set. 

Agenda: 
1. Check-in
2. Apply knowledge to analyze data sets
3. Q&A
4. Networking

Thông tin vé

General Admission

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

CoderSchool

A Premium Coding School, based in Ho Chi Minh city, Vietnam that offers world-class classes on the most in-demand technologies in the world. Our past courses include but not limited to Blockchain Technology, Ruby on Rails, React/React Native, UI/UX, Android, iOS.

Liên hệ nhà tổ chức