Giới thiệu

[Communicating with Empathy] EIY Public Speaking club 22nd meeting invitation

When you seek to understand the perspective of another person, you are practicing empathy. When empathetic communication is encouraged at work, individuals feel more comfortable speaking openly, they feel like they matter, and they feel safe. That's why empathy at work is crucial to company-wide success. In this meeting, EIY Public Speaking instructor explains the principles of empathetic communication and shares specific strategies to help improve your approach to difficult conversations. Get ready to learn how to converse empathetically to improve your one-on-one conversations and team interactions.

Join EIY Public Speaking club 22nd meeting with the information below:

🕳️Schedule: Sunday morning, Sep 2, 10:30AM-12:30PM
️🕳️Venue: EIY Office, 2nd floor, 108/69C Tran Quang Dieu, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh city.
🕳️Participants: maximum 20 attendees 
🕳️Guest fee: 50,000 VND
🕳️Language: 100% English
🕳️Facilitators: Matt, Yoko

 

Thông tin vé

Guest fee

50.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé dành cho khách (không phải thành viên chính thức của câu lạc bộ)

Nhà tổ chức

EIY Public Speaking Club

EIY là Trung Tâm Đào tạo kỹ năng nói trước đám đông. Trung tâm EIY Public Speaking được tạo dựng với một mục tiêu là khát khao góp phần thay đổi cách người trẻ Việt Nam thể hiện bản thân họ qua ngôn ngữ tiếng Anh và ứng dụng các kỹ năng giao tiếp nghề nghiệp trong môi trường công việc toàn cầu hóa như hiện nay.

Liên hệ nhà tổ chức