Giới thiệu

(En français plus bas)

Nhạc cổ điển I Musique Classique
 

Tương phản 

Tương phản là một buổi hòa nhạc đặc biệt quy tụ các nghệ sĩ Việt Nam, Pháp và quốc tế trên sân khấu L’Espace. Chương Vũ & Martha WALVOORD (violon), Vincent Fillatreau & Catherine Forbes (viola), Ngô Hoàng Quân & Trần Thị Mơ (cello), Hoàng Mạnh Lâm (kèn o-boa) & Sun-Young Ju (piano) sẽ dẫn dắt khán giả đến với hai thế giới tương phản : thế giới của người du mục với Gypsy qua bản tứ tấu với piano số 1 cung son thứ, op.25 của Johannes Brahms và thế giới âm nhạc quyến rũ tuyệt đỉnh của hai nhà soạn nhạc người Pháp Gabriel Fauré & Théodore Dubois. Madrigal, op.35 của Gabriel Fauré và ngũ tấu cho violon, kèn o-boa, cello, viola và piano cung pha trưởng của Théodore Dubois sẽ lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam.

Contraste est un concert exceptionnel réunissant sur la scène de L'Espace des artistes vietnamiens, français et d'autres nationalités. Chương Vũ & Martha WALVOORD (violon), Vincent Fillatreau & Catherine Forbes (alto), Ngô Hoàng Quân & Trần Thị Mơ (violoncelle), Hoàng Mạnh Lâm (hautbois) & Sun-Young Ju (piano) emmèneront le public dans deux univers chargés de contrastes : le monde des gitans avec Gypsy, le quatuor avec piano n°1 en sol mineur, op. 25 de Johannes Brahms et l'univers musical fabuleux et envoûtant des deux compositeurs français Gabriel Fauré & Théodore Dubois. Madrigal, Op.35 de Gabriel Fauré et Quintette pour violon, hautbois, alto, violoncelle et piano en fa majeur de Théodore Dubois seront présentés pour la première fois au Vietnam.

🌟 Chương trình dự kiến 🌟

Tứ tấu với piano số 1 cung son thứ, op.25 I Quatuor avec piano n°1 en sol mineur, op. 25, Gypsy (1861)

Johannes Brahms (1833-1897)

1. Allegro

2. Intermezzo: Allegro ma non troppo — Trio: Animato

3. Andante con moto

4. Rondo alla Zingarese: Presto

Nghệ sĩ I Artistes :

Martha Walvoord, violon

Vincent Fillatreau, alto I viola

Trần Thị Mơ, violoncelle I cello

Sun-Young Ju, piano

Giải lao I  Entracte

Madrigal, Op.35 cho violon, oboe, cello và piano I Madrigal, Op.35 pour violon, hautbois, violoncelle et piano (1883)

Gabriel Fauré (1845-1924)

Ngũ tấu cho violon, oboe, viola, cello và piano cung fa trưởng I Quintette pour violon, hautbois, alto, violoncelle et piano en fa majeur (1905)

Théodore Dubois (1837-1924)

1. Allegro

2. Canzonetta

3. Adagio non troppo

4. Allegro con fuoco

Nghệ sĩ I Artistes :

Chương Vũ, violon

Hoàng Mạnh Lâm, hautbois I oboe

Catherine Forbes, alto I viola

Ngô Hoàng Quân, violoncellle I cello

Sun-Young Ju, piano

 

Thông tin vé

Tarif I Giá vé

210.000 VND
Vé ngừng bán online

Tarif membre I Giá vé thành viên

130.000 VND
Vé ngừng bán online

Tarif étudiant I Giá vé sinh viên

100.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHÁP TẠI HÀ NỘI-L'ESPACE

Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội – L’Espace là nơi giao lưu gặp gỡ về ngôn ngữ, văn hóa Pháp và các nước Pháp ngữ. Đây là trung tâm giảng dạy tiếng Pháp và là một trong những địa chỉ quen thuộc của đời sống văn hóa nghệ thuật Hà Nội.

Liên hệ nhà tổ chức