Giới thiệu

Giới thiệu 

Bất chấp những bất ổn của kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn nổi lên là điểm sáng với mức tăng trưởng GDP năm 2022 được dự báo có thể đạt 7,5%, lạm phát được kiểm soát, chuỗi cung ứng phục hồi mạnh mẽ, giải ngân vốn đầu tư nước ngoài trong 8 tháng đầu năm đạt mức kỷ lục 12,8 tỷ USD….

Cùng với sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ, hoạt động M&A tại Việt Nam được dự báo sẽ sôi động trở lại trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh nguồn vốn trong nước bị thắt chặt, nhiều doanh nghiệp phải tái cấu trúc, bán bớt tài sản, kêu gọi đầu tư do sức ép về tài chính.

Với chủ đề “Kích hoạt những cơ hội mới”, Diễn đàn M&A Việt Nam lần thứ 14 – năm 2022, sự kiện thường niên uy tín về hoạt động mua bán- sáp nhập doanh nghiệp và kết nối đầu tư tại Việt Nam do Báo Đầu tư tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sẽ thảo luận chuyên sâu các cơ hội khi hoạt động M&A tại Việt Nam tiếp tục thu hút dòng tiền từ các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh và các quỹ đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các quỹ đầu tư tư nhân có lượng tiền dự trữ dồi dào. 

Xem chi tiết tại: https://vir.com.vn/data/VIR-Events/mavietnam/index.html

Introduction

Despite the uncertainties of the global economy, Vietnam remains a bright spot with GDP growth forecasted to reach 7.5 per cent in 2022, inflation under control, the supply chain recovering strongly, and disbursement of foreign investment capital in the first eight months of the year reached a record of $12.8 billion.

Along with the strong economic recovery, M&A activities in Vietnam are forecasted to be vibrant again in the near future, especially in the context of domestic capital flow is tightened, many businesses have to restructure, sell assets, and call for investment due to financial pressure.

Themed "Igniting new opportunities", the 14th Vietnam M&A Forum 2022, a prestigious annual event on business mergers and acquisitions and investment connections in Vietnam, organised by Vietnam Investment Review under the auspices of the Ministry of Planning and Investment, will delve into M&A opportunities as Vietnam’s M&A market continue to attract cash flow from businesses with strong financial sources and foreign investment funds, especially private equity ones which are providing a plentiful source of deal-making capital.

Click here: https://vir.com.vn/data/VIR-Events/mavietnam/index-en.html

Thông tin vé

Vé dành cho 1 người (Mua trước ngày 10/11) - 1 person (Buy tickets before November 10)

2.400.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé dành cho 1 người (Mua sau ngày 10/11) - 1 person (Buy tickets after November 10)

3.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé dành cho 3 người trở lên (Buy tickets for 3 people or more)

2.400.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

BÁO ĐẦU TƯ

BÁO ĐẦU TƯ

Liên hệ nhà tổ chức