Giới thiệu

Mã nguồn mở mang tên「EC-CUBE」nổi tiếng hàng đầu Nhật Bản và được hơn 30.000 các trang bán hàng trực tuyến sử dụng sắp tới sẽ đến Việt Nam!!!

Nếu bạn đang phát triển một trang thương mại điện tử và muốn hướng đến mức độ cao hơn trong lĩnh vực này. Hoặc đơn giản, bạn là những người hứng thú với thương mại điện tử và đang tìm kiếm những cách làm mới.
Sự kiện Meet up này sẽ là một cơ hội cho bạn!

Chúng tôi-công ty Lockon Việt Nam mời đến đây Giám đốc phát triển EC-CUBE và kỹ sư thuộc Công ty mẹ tại Nhật Bản để giới thiệu và chia sẻ thông tin về sản phẩm này với mọi người.

*** EC-CUBE E-commerce Platform MEET-UP ***
Mục tiêu của hội thảo:
• Những người tham dự sẽ có nhiều kiến thức về phát triển và sử dụng phần mềm EC-CUBE

Nội dung hội thảo:
• EC-CUBE là gì? (Nội dung tiếng Nhật và có thông dịch)
• Giới thiệu chức năng tổng quan của EC-CUBE? (Nội dung tiếng Việt)
• Giới thiệu công nghệ của EC-CUBE? (Nội dung tiếng Việt)
• Tại sao chúng ta thích EC-CUBE? (Nội dung tiếng Việt)
• Hỏi và trả lời 
• Giao lưu ý tưởng về thương mại điện tử

Người trình bày:
• Yang Sin Kim (Trưởng bộ phận phát triển EC-CUBE Nhật bản)
• Tsuyoshi Nagahashi (Kỹ sư bộ phận phát triển EC-CUBE Nhật bản)
• Nguyễn Đình Hòa (Technical Leader bộ phận phát triển EC-CUBE Việt Nam)

Thông tin hội thảo:
• Thời gian: 17:30 ~ 20:00 Thứ hai, 18/09/2017 
• Địa điểm: Công ty TNHH Lockon – Tầng 12 tòa nhà Robot, số 308C Điện Biên Phủ, P4, Q3

Tham dự miễn phí (Thời hạn đăng ký đến 15/09/2017)
Có kèm ăn nhẹ

===

No.1 EC Open source package "EC - CUBE" finally landed in Vietnam!!
"EC-CUBE" is Japan 's No. 1 EC open source package that used by 30,000 sites or more.
This time, managers and developers of EC-CUBE introduce "EC-CUBE" to everyone in Vietnam.


*** EC-CUBE E-commerce Platform MEET-UP ***
Goals:
• Attendees will get more ideas about how to work with EC-CUBE software
Topic:
• What is EC-CUBE ? (Japanese language)
• Introduction of the EC-CUBE overview functions? (Vietnamese language)
• Introduction of EC-CUBE's technologies? (Vietnamese language)
• Why do we like EC-CUBE? (Vietnamese language)
• Ask and answer (Vietnamese and Japanese language)
• Exchange ideas about E-commerce (Vietnamese and Japanese language)
※We have interpreters to support you
Speakers:
• Yang Sin Kim (EC-CUBE Japan Development Director)
• Tsuyoshi Nagahashi (EC-CUBE Japan Development Member)
• Nguyen Dinh Hoa (EC-CUBE Vietnam Development Technical Leader)
MEET-UP Information:
• Time: 17:30 ~ 20:00 Monday, 18/09/2017
• Location: 12th Floor, Robot Building, 308C Dien Bien Phu, Ward 4, District 3
Free join and snack

===

No.1 ECオープンソースパッケージである「EC-CUBE」が、ついにベトナムに上陸!!

「EC-CUBE」は推定30,000サイト以上で稼働する、日本No.1 ECオープンソースパッケージです。
今回、日本から、開発元である株式会社ロックオンの責任者とエンジニアを迎え「EC-CUBE」をベトナムの皆様にご紹介します。


 
目的:EC-CUBE開発・使用に関する知識を共有
内容:
• EC-CUBE とは?(日本語)
• EC-CUBE機能の概要を紹介(ベトナム語)
• EC-CUBE技術の紹介(ベトナム語)
• EC-CUBE使用のメリット(ベトナム語)
• Q&A(ベトナム語・日本語)
• アイディア交換(ベトナム語・日本語)
※通訳者が相互通訳致します。
話者:
• Kim Yang Sin (EC-CUBE Japan Development Director)
• Nagahashi Tsuyoshi (EC-CUBE Japan Development Member)
• Nguyen Dinh Hoa (EC-CUBE Vietnam Development Technical Leader)

日付・場所
• 日時: 17:30 ~ 20:00 9月18日(月)
• 場所: 12F Robot Tower, 308-308C Dien Bien Phu St., Ward 4, Dist. 3, Ho Chi Minh City
入場無料
会食あり(無料)

 

Thông tin vé

EC-CUBE VIETNAM MEETUP

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

Lockon Vietnam

We're still just a start-up company in Vietnam. We develop a web-based online marketing system for advertisers and ad agencies in Japan, called AD EBiS, with the parent company in Japan as 1 team. It’s a very big system built on big infrastructure with advanced technologies that processes huge amount of data related to online marketing every day and every time.

Our Japan team and Vietnam team can develop and improve our product together, and grow up together. We expand our development team more and more, and in the future, will aim to develop our new businesses in Vietnamese market.

Join us and "Impact On The World" today!

Liên hệ nhà tổ chức