Giới thiệu

FIND OUT MORE @ https://vietcetera.com/en/collection/vietcetera-raise-esg-conference-en 

The two-day top-level ESG investment conference in Vietnam features over 50 businesses, bringing together stakeholders to focus on high-yield, transparent investments that address the country's societal and environmental needs. This event serves as a platform for participants to explore sustainable opportunities as Vietnam embraces ESG principles in its global integration.

TICKET INFORMATION

- E-ticket is issued via email after the order is confirmed and paid successfully.

- Ticket price includes tea break and buffet lunch at the venue.

- Ticket price includes Tax fee.

-  Once purchased, the ticket cannot be returned for any reason

*Urgent inquiry, please get in touch with us by email: events.rsvp@vietcetera.com or phone: +84 767524 985

*Request for Tax invoice: Please inform Tax invoice information and order number to support@ticketbox.vn

-----

Buổi gặp gỡ 50 doanh nghiệp đầu tư ESG Việt Nam kéo dài trong 2 ngày, với sự góp mặt của hơn 50 doanh nghiệp cùng tập trung vào các cơ hội đầu tư minh bạch, hiệu quả cao, đáp ứng được nhu cầu xã hội và môi trường. Buổi gặp gỡ đóng vai trò là nền tảng để người tham gia khám phá các dự án đắt giá khi Việt Nam từng bước áp dụng nguyên tắc ESG trong tiến trình hội nhập toàn cầu.

THÔNG TIN VÉ:

- Vé điện tử được phát hành qua email sau khi đơn hàng được xác nhận và thanh toán thành công.

- Giá vé bao gồm ăn nhẹ giữa buổi và bữa trưa buffet tại nơi tổ chức.

- Giá vé đã bao gồm thuế VAT.

- Miễn hoàn vé dưới mọi hình thức.

*Nếu có yêu cầu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: events.rsvp@vietcetera.com hoặc +84 767524 985

*Yêu cầu xuất hoá đơn: Vui lòng gửi thông tin xuất hoá đơn và Mã đơn hàng đến email support@ticketbox.vn

 

 

Thông tin vé

SINGLE PASS - DAY 1

3.500.000 VND
Vé ngừng bán online

- Vé được áp dụng cho 01 người lớn, sử dụng trong ngày 31.05.2023.
- Ticket is applicable for 01 adult, used on May 31, 2023.

SINGLE PASS - DAY 2

3.500.000 VND
Vé ngừng bán online

- Vé được áp dụng cho 01 người lớn, sử dụng trong ngày 01.06.2023.
- Ticket is applicable for 01 adult, used on June 1, 2023.

2-DAY PASS

6.500.000 VND
Vé ngừng bán online

- Vé được áp dụng cho 01 người lớn, sử dụng trong ngày 02 ngày 31.05 & 01.06.2023.
- Ticket is applicable for 01 adult, used in 02 days, 31.05 & 01.06, 2023.

COMBO 4

6.000.000 VND
Vé ngừng bán online

- Giá vé áp dụng cho tối thiểu 4 vé/lần mua. Vé được áp dụng cho 01 người lớn, sử dụng trong ngày 02 ngày 31.05 & 01.06.2023.
- Ticket price applies for a minimum of 04 tickets/purchase. Ticket is applicable for 01 adult, used in 02 days, 31.05 & 01.06, 2023.

Nhà tổ chức

CÔNG TY TNHH VIETCETERA

Founded in 2016 by Hao Tran and Guy Truong, Vietcetera is a Vietnamese online publishing platform company headquartered in Ho Chi Minh City. It is the country’s first media company serving as a publishing platform for Vietnamese and English language content. Operating as a news hub for Vietnam, Vietcetera aims to be the content provider of choice for the emerging, increasingly savvy middle-class and white collar Vietnamese consumers, as well as for international business readers, overseas Vietnamese and travelers to Vietnam. The company’s mission is to bring Vietnam to the world, and bring the world to Vietnam.

Liên hệ nhà tổ chức