Giới thiệu

Trong môi trường kinh doanh toàn cầu với tốc độ chuyển biến quá nhanh, để có thể làm chủ cuộc chơi các tổ chức cần phải liên tục tự đổi mới từ công cụ, quy trình đến mô hình kinh koanh... Tuy nhiên, trên hết, sự linh hoạt và khả năng thích ứng của đội ngũ mới là điều mang lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Bởi sự phát triển ổn định chính là khả năng hiện thực hóa thay đổi hiệu quả của doanh nghiệp.

Phương pháp mô phỏng kinh doanh qua game đối thoại là công cụ mà Top 500 Doanh Nghiệp trên thế giới sử dụng để triển khai chương trình thay đổi và truyền thông nội bộ thành công trong tổ chức.

Con người luôn là yếu tố then chốt trong việc thực hiên những chương trình thay đổi trong tổ chức. Đó là lý do phải thực hiện thay đổi qua đối thoại.

Hãy cùng khám phá mô hình và phương pháp thực hiện thay đổi hiệu quả trong tổ chức tại hội thảo Exploring Change:

 • Phương pháp theo dõi nhanh quá trình thực hiện các chương trình thay đổi
 • Nắm bắt phương pháp xây dựng tư duy mở cho đội ngũ luôn sẵn sàng thay đổi.
 • Cách thức xây dựng niềm tin cho đội ngũ trong sự thay đổi.
 • Cách thức nhận biết và quản lý các phản ứng tiêu cực.
 • Phương pháp xây dựng tiếng nói chung và truyền thông nội bộ hiệu quả khi thực hiện chương trình thay đổi.

CHƯƠNG TRÌNH LÝ TƯỞNG CHO

 • Các nhà đầu tư: khai thác các cơ hội kinh doanh trên cơ sở đổi mới và sáng tạo.
 • Các công ty cung cấp các giải pháp về công nghệ.
 • Các tổ chức, dự án, phòng ban có kế hoạch triển khai những chương trình thay đổi đột phá hoặc có quy mô như:
  • Tái cấu trúc
  • Áp dụng công nghệ mới
  • Triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp - ERP
  • Thay đổi do mua bán sát nhập M&A

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

“Chúng tôi thực hiện chương trình này như một phần của cuộc họp chiến lược & kế hoạch cải tổ hệ thống phân phối của chúng tôi tại Châu Âu”. Chương trình đã giúp chúng tôi có góc nhìn toàn cảnh của sự thay đổi, đặt trọng tâm vào những gì chúng tôi cho là đúng đắn, kết nối tầm nhìn chung và đưa đội ngũ lên “cùng một thuyền”  - Kerstin Lindell, President and CEO, Bona AB

Chương trình “Thay đổi hiệu quả” giúp chúng tôi kích hoạt các quy trình thay đổi, truyền thông về sự thay đổi cho toàn bộ đội ngũ của khách hàng, cũng như tạo sự hiểu biết lẫn nhau và đồng thuận cao. Chương trình là một công cụ tuyệt vời để chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia tư vấn của chúng tôi và đội ngũ của khách hàng về các giải pháp CNTT mới mà chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng" - Business area manager, IT consultancy

Thời Gian:  22/03/2019 từ 08:30 – 17:30

Địa điểm: Eastin Grand Hotel – 253 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Thông tin vé

Đăng ký nhóm (từ 04 người)

3.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Phí tham dự bao gồm:
Bằng chứng nhận
Tài liệu cho người tham dự
2 Ăn nhẹ giữa giờ
1 Ăn Trưa
Có thể thay đổi người tham dự, tuy nhiên phí đăng ký sẽ không được hoàn trả nếu không tham dự không hủy tham dự.

Early bird

3.600.000 VND
Vé ngừng bán online

Phí tham dự bao gồm:
Bằng chứng nhận
Tài liệu cho người tham dự
2 Ăn nhẹ giữa giờ
1 Ăn Trưa
Có thể thay đổi người tham dự, tuy nhiên phí đăng ký sẽ không được hoàn trả nếu không tham dự không hủy tham dự.

Standard fee

4.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Phí tham dự bao gồm:
Bằng chứng nhận
Tài liệu cho người tham dự
2 Ăn nhẹ giữa giờ
1 Ăn Trưa
Có thể thay đổi người tham dự, tuy nhiên phí đăng ký sẽ không được hoàn trả nếu không tham dự không hủy tham dự.

Nhà tổ chức

The Beautiful Mind Consulting

Beautiful Mind được thành lập vào năm 2009 với ý tưởng làm cho mọi người hiểu và nhận thức các vấn đề một cách dễ hiểu, vui và nhanh nhất, nhằm tạo cảm xúc giúp thôi thúc mọi người nhận thấy cần tham gia giải quyết vấn đề một cách tự nguyện.

Chúng tôi cung cấp các giải pháp huấn luyện và tư vấn về truyền thông và thực thi chiến lược qua các phương tiện giải trí như qua phim ảnh, trò chơi kinh doanh tương tác hay qua mô hình kinh doanh giả lập, mô phỏng các tình huống kinh doanh thực tế để giúp người tham gia trải nghiệm, nhận ra vấn đề, làm chủ các giải pháp và hơn hết giúp nâng cao khả năng tự khám phá, học hỏi nhanh để có thể hiện thức hóa tầm nhìn của chính người học và của doanh nghiệp.

Liên hệ nhà tổ chức