Giới thiệu

Đây là cơ hội hiếm hoi để các bạn thiết kế được học thêm về xu hướng sáng tạo video mới nhất từ chính đội ngũ Creative Shop của Facebook.

Đội ngũ Sáng Tạo (Creative Shop) từ Facebook sẽ chia sẻ xu hướng sáng tạo mới nhất trên Facebook, cũng như các công cụ dùng để tạo quảng cáo một cách nhanh chóng, "chất" và hiệu quả. Đồng thời, một đối tác creative agency của Facebook sẽ demo các công cụ này để gợi ý cho các bạn cách áp dụng thành công.

 

Cuối chương trình, các bạn có thể tham gia Hackthon trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Chúng tôi sẽ cung cấp một số hình ảnh để bạn có thể sáng tạo dựa trên những kiến thức được Facebook chia sẻ trước đó. Thành viên/nhóm có thành quả sáng tạo đẹp nhất sẽ được Facebook trao giải.

 

8:30 - 9:00: Check-in

9:00 - 9:05: Welcome from Facebook Team

9:05 - 9:30: Facebook ad formats and Creative Best Practices

9:30 - 10:00: Facebook Mobile Studio training

10:00 - 10:15: Break

10:15 - 10:45: Facebook Creative Partner demo

10:45 - 11:45: Mobile Studio Hack

11:45 - 12:00 Awards + Closing

12:00 - 13:00 Lunch Break

End of General Session

Thông tin vé

Ticket

250.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Facebook

Facebook

Liên hệ nhà tổ chức