Giới thiệu

1

Thông tin vé

GENERAL

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

GOLD

495.000 VND
Vé ngừng bán online

VIP

5.995.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Next Event

Đơn vị tổ chức sự kiện số 1 Việt Nam

Liên hệ nhà tổ chức